W kwietniu pracę podjęło 125,9 tys. bezrobotnych, tj. o 1,1 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba osób podejmujących prace niesubsydiowane spadła o 9,7 proc. do 94,3 tys., a subsydiowane - wzrosła o 53,9 proc. do 31,6 tys. (PAP)