PCC Exol 

PCC Exol ma zezwolenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park" na prowadzenie działalności w Podstrefie Brzeg Dolny, podała spółka. Maksymalna nominalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesie 19,5 mln zł. "Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, w związku z planowanym nowym przedsięwzięciem inwestycyjnym, polegającym na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Budowa instalacji do produkcji glicynianów i instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych'" – czytamy w komunikacie. Zakończenie inwestycji planowane jest w terminie do 30 czerwca 2019 r., podała spółka. 

Bank Pekao 

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała członków zarządu - na czele z Luigim Lovaglio - na trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w następnym dniu po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia, podał bank. ZWZ zostało zwołane na 16 czerwca br.>>>>  

SAPpeers.com 

SAPpeers.com planuje wykorzystanie instrumentów finansowych, które oferuje rynek giełdowy do finansowania strategii rozwoju, w tym przejęć w Europie. Ponadto spółka rozmawia na temat wejścia na rynek brytyjski, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Luty. >>>>  

AmRest Holdings 

Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>  

Hawe

Zarządca Hawe złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki, podano w komunikacie.>>>>  

CD Projekt 

Prezes spółki CD Projekt Adam Kiciński otrzymał od tygodnika "Gazeta Finansowa" tytuł Finansisty Roku 2015 za odwagę i determinację w dążeniu do celu, czego efektem jest osiągnięcie wielkiego sukcesu na rynku gier komputerowych w Polsce i na świecie.>>>> 

KSG Agro 

KSG Agro liczy na pozytywny wynik netto w tym roku, nadal pracuje nad restrukturyzacją i obniżeniem poziomu zadłużenia, poinformował prezes spółki Sergii Mazin. >>>> 

Tauron  

Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia nie podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia 175,25 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co dałoby wypłatę 0,1 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Sare 

Dariusz Piekarski został powołany na stanowisko prezesa Sare i zastąpi Tomasza Pruszczyńskiego, założyciela spółki, który objął stanowisko członka rady nadzorczej, podano w komunikacie.>>>> 

IMS 

IMS doszedł do porozumienia z funduszem inwestycyjnym ws. zakupu przez ten podmiot 786 220 akcji, czyli całego pakietu akcji przeznaczonego do sprzedaży zewnętrznemu podmiotowi, po 2,47 zł za akcję, podał IMS. >>>>