cena średnia zmiana 08.06 06.05 ON 4,24 zł + 24 gr PB95 4,52 zł + 16 gr LPG 1,60 zł - 1 gr

(PAP)