"Strony ustaliły cenę sprzedaży jednej akcji jako średnią z cen zamknięcia ważoną wolumenem obrotów z sesji giełdowych w okresie 1 marca - 31 maja br. (trzy pełne miesiące kalendarzowe). Tak obliczona cena wynosi 2,47 zł za akcję. Spółka sprzedawane akcje skupiła po cenie 2,15 zł za 1 akcję. Stosownie do uchwały nr 6 NWZ akcjonariuszy z dnia 1 grudnia 2015 roku, zarząd przedstawi ustalone wstępne warunki transakcji do zaopiniowania przez radę nadzorczą spółki" – czytamy w komunikacie.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)