Szydło przy okazji szczytu V4 w Pradze wzięła udział w konferencji razem z premierami Czech, Węgier i Słowacji. Podkreśliła na niej, że Polska przejmuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej; zaznaczyła, że w czasie szczytu zostały zaakceptowane polskie propozycje dla Grupy na najbliższe 12 miesięcy.

"Wynikiem dzisiejszego spotkania jest też oświadczenie, w którym odnosimy się zarówno do naszych dokonań z 25 lat działalności Grupy, jak i współczesnych wyzwań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Wskazujemy tam zagrożenia, ale także sposób dalszego działania" - poinformowała szefowa polskiego rządu.

"W szczególności chciałabym wyrazić satysfakcję, że Grupa Wyszehradzka zachowuje wspólne stanowisko w kwestii polityki migracyjnej UE" - powiedziała Szydło; dziękowała też za wsparcie całej Grupy w zakresie przygotowań do szczytu NATO, który odbędzie się w lipcu w Warszawie. "Zrobimy wszystko, by wyniki tego szczytu istotnie wzmocniły nasze bezpieczeństwo w regionie" - zapewniła.

Premier podkreśliła, że "Polska, podobnie jak inne kraje regionu, dostrzega potrzebę szerokiego europejskiego zaangażowania w zewnętrzny wymiar emigracji". "Jesteśmy gotowi do ponadprzeciętnego zaangażowania w ochronę granicy zewnętrznej czy pomoc techniczną, wzmacniamy nasze zaangażowanie w pomoc rozwojową i humanitarną, a także we współpracy z krajami trzecimi w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi" - oświadczyła.

"Jednocześnie z uwagi na bardzo ograniczone doświadczenia społeczne i polityczne z Bliskim Wschodem nie możemy sobie pozwolić na udział w programach alokacji czy innych formach centralnego zarządzania migracją wewnątrz UE" - wskazała Szydło.

Jej zdaniem "takie asymetryczne zdolności" poszczególnych państw powinny być brane pod uwagę w reformie tzw. systemu dublińskiego. Szydło podkreśliła, że w tej kwestii stanowisko V4 jest "jasne i niezmienne".

Premier mówiła też o priorytetach, które stawia sobie Polska w związku ze szczytem NATO. "Będziemy szczególnie zabiegać o decyzje ustanawiające na wschodniej flance wzmocnioną obecność wojskową NATO, która ma skutecznie odstraszać i zniechęcać potencjalnego przeciwnika przed podejmowaniem aktywnych działań ofensywnych wobec terytorium NATO" - zapowiedziała Szydło.

Szefowa polskiego rządu nawiązała też do zbliżającego się referendum dotyczącego kwestii pozostania w UE Wielkiej Brytanii; powiedziała, że atmosfera najbliższego szczytu UE będzie związana z tą sytuacją. Podkreśliła, że opowiedzenie się Wielkiej Brytanii za pozostaniem w UE to rozwiązanie, które V4 uznaje "za korzystne i oczekiwane przez nas wszystkich".

Według Szydło w porozumieniu zawartym między Wielką Brytanią a UE Unia doszła "do granic tego, co możliwe, by pomieścić brytyjskie oczekiwania bez naruszenia podstawowych wartości UE, w tym istotnej dla państw V4 swobody przepływu osób". Premier wyraziła nadzieję, że Brytyjczycy docenią to porozumienie; zaznaczyła jednocześnie, że w czasie szczytu V4 rozmawiano też o innym scenariuszu. "Wówczas będzie potrzeba rozmowy i wydyskutowania zasad współpracy z Wielką Brytanią" - powiedziała szefowa polskiego rządu.