Virgin Mobile Polska 

Virgin Mobile Polska ma już 400 tys. klientów, przygotowuje się do rejestracji kart prepaid i podtrzymuje swoje strategiczne cele finansowe, poinformował ISBnews wiceprezes operatora Wojciech Uchman.>>>>  

Tauron 

Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia powołało do składu rady nadzorczej Jacka Raweckiego i Stefana Świątkowskiego, podała spółka.>>>>  

Immofinanz, Buwog

Immofinanz sprzedał 18,5 mln akcji Buwog na rzecz strategicznego inwestora - Sapinda - za łącznie 352 mln euro czyli 19 euro za akcję (wobec 18,36 euro na wczorajszym zakończeniu sesji), podała spółka.>>>>  

Victoria Dom 

Spółka zakończyła proces emisji 4-letnich zabezpieczonych obligacji korporacyjnych w kwocie 20 mln zł, podała Victoria Dom. W trybie oferty niepublicznej zostało wyemitowanych 20 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda, podano także.>>>> 

Rank Progress 

Rank Progress podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) umowę kredytu nieodnawialnego, w wysokości 106,365 mln zł, w celu sfinansowania wykupu obligacji serii D (nominalnie 98,9 mln zł, z odsetkami 102,5 mln zł) i prowizji przygotowawczej oraz rezerwy obsługi długu, podała spółka. Rank Progress zobowiązał się wobec banku, że całym okresie kredytowania nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy.>>>>  

11 bit studios 

Rada nadzorcza 11 bit studios podjęła uchwałę w sprawie powołania na kolejną, trzyletnią kadencję zarządu spółki w dotychczasowym składzie, z Grzegorzem Miechowskim jako prezesem, podała spółka.>>>>  

Echo Investment 

Echo Investment proponuje wyznaczenie dnia prawa do pozostałej części dywidendy na 5 lipca, a dzień wypłaty na 8 lipca 2016r., podała spółka, dokonując zmian w projektach uchwał na ZWZ. Wcześniej były to odpowiednio 28 czerwca i 13 lipca.>>>>  

Supersnow 

Supersnow wyemitował obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 16 mln zł, poinformował Dom Maklerski Navigator, który był organizatorem emisji i oferującym.>>>> 

Aplisens  

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 3,43 mln zł z zysku za 2015 r., to jest 0,26 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

PZ Cormay 

PZ Cormay zawarł z TTL 1, podmiotem zależnym Total FIZ, umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 5 mln akcji Orphee, stanowiących 12,95% w kapitale spółki, za łącznie 10 mln zł, podala spółka.>>>>  

Erne Ventures 

Erne Ventures zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW, poinformowała spółka. Zarząd zaproponował, aby na walnym zgromadzeniu 30 czerwca akcjonariusze przyjęli uchwały dopuszczające wszystkie akcje spółki do notowań na rynku głównym.>>>> 

Jujubee 

Jujubee wprowadziło dziś do sprzedaży grę "Take Off - The Flight Simulator", podała spółka.>>>> 

Tele-Fonika Kable 

Sprzedaż kabli i przewodów w grupie kapitałowej Tele-Foniki Kable wyniosła 3,5 mld zł w 2015 r., poinformowała spółka. Kolejny rok z rzędu większość, bo blisko 67% produkcji trafiło na eksport, głównie do Niemiec, Anglii i USA, podano także. >>>>  

Bank Pekao  

Bank Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management (GSAM), która obejmuje oferowanie rozwiązań inwestycyjnych dla najzamożniejszych klientów Grupy Pekao. Goldman Sachs na początku zaoferuje 9 subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Przez pierwszych 12 miesięcy wyłącznym dystrybutorem rozwiązań GSAM w polskim modelu obsługi jest Centralny Dom Maklerski (CDM) Pekao, poinformowali przedstawiciele spółek. >>>>  

PKN Orlen 

Jeszcze w tym roku w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) ma zostać uruchomiona stacja doświadczalna, gdzie z wykorzystaniem dwutlenku węgla i wody poprodukcyjnej hodowane będą glony, służące do produkcji wyższej generacji biokomponentów paliw.>>>>  

Hawe 

Zarządca Hawe w restrukturyzacji złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, ponieważ uznał, że podane przez dłużnika źródła finansowania układu oraz kosztów postępowania sanacyjnego były nierealne, wynika z treści złożonego w sądzie wniosku, do którego dotarła agencja ISBnews.>>>>   

Enea 

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przedłużył Enei Operator termin ważności koncesji na dystrybucję energii elektrycznej do 30 lipca 2030 r., podała Enea.>>>>  

Miraculum 

Miraculum zawarł umowę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (WSP) porozumienie, na podstawie którego WSP dokonała zamiany 2 700 obligacji serii AD2 na 900 tys. akcji, podała spółka.>>>> 

Indos 

Indos zdecydował o emisji 10 tys. szt. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.>>>> 

Duon 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę ws. wykluczenia akcji Grupy Duon z obrotu z dniem 14 czerwca 2016 r. na wniosek spółki, podał Duon.>>>>  

IMS

Akcjonariusze IMS podjęli uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości maksymalnie 7,7 mln zł, co oznacza 23 grosze na akcję, podała spółka.>>>> 

Unified Factory 

Unified Factory stara się zwiększać liczbę wdrożeń platformy klasy Customer Service Automation realizowanych na rynku polskim. Po wdrożeniu w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka rozwiązania w obszarze komunikacji, strony podpisały długoterminową umowę o współpracy, która przewiduje kolejne wdrożenia modułowe, podał Unified Factory.>>>>