"31 maja prezes URE wydał decyzję o przedłużeniu Enei Operator terminu obowiązywania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej do 1 lipca 2030 roku. Formalnie nie została wydana nowa koncesja, lecz zmianie (m.in. w zakresie daty obowiązywania) uległa udzielona pierwotnie decyzją z dnia 28 czerwca 2007 r." - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowa koncesja obowiązywała do 1 lipca 2017 r. Pierwsze rozmowy i ustalenia robocze z przedstawicielami URE w sprawie jej przedłużenia odbyły się już w marcu 2015 r.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)