Nukasso planuje przedstawić szczegółowe warunki wezwania w ciągu 10 dni, licząc od 8 czerwca.

We wcześniejszym komunikacie CPI Property Group podało, że ogłoszenie wezwania na akcje Orco jest związane z niedawnymi przejęciami różnych spółek Orco Property Group przez wzywającego, które doprowadziły do przekroczenia progu 33 i 1/3% udziałów w głosach bezpośrednio i pośrednio, zgodnie z prawem luksemburskim.

Wzywający posiada bezpośrednio ok. 6% głosów w Orco Property Group. Ponadto wzywający nabył 3 podmioty: Aspley Ventures Limited, Fetumar Development Limited i Jagapa Limited (każdy posiadający bezpośrednio 30,4% praw głosu w Orco Property Group), dające się tym samym trzy udziały pośrednie w Orco Property Group.

Nukasso w ciągu 10 dni opracuje i opublikuje dokument dotyczących oferty, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez organy nadzorcze.

Wzywający tj. Nukasso jest w 100% własnością CPI Property Group.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)