Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 27,3% r/r do 483,7 mln zł w maju 2016 r., podała spółka.  >>>>  

Orco Property Group 

Giełda w Luksemburgu zawiesiła obrót akcjami Orco Property Group w związku z ogłoszeniem przez Nukasso - spółkę w 100% zależną od CPI Property Group - zamiaru rozpoczęcia przymusowej oferty przejęcia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych Orco Property Group, podało Orco. Nukasso planuje przedstawić szczegółowe warunki wezwania w ciągu 10 dni, licząc od 8 czerwca.>>>>   

J.W. Construction Holding  

J.W. Construction Holding rozpocznie w dniach 11-12 czerwca przedsprzedaż 104 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Zielona Dolina II w Warszawie, podała spółka.>>>>   

Netia  

Akcjonariusze Netii zdecydowali o przeznaczenie kwoty 139,29 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,40 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>  

CD Projekt  

CD Projekt zgłosił znak towarowy Gwent The Witcher Card Game do rejestracji w Urzędzie Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, poinformował serwis Nerdleaks.>>>>  

Kerdos Group   

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ustanowił kuratora obligatariuszy Kerdos Group w osobie Karola Tatary, podała spółka.>>>>      

Zobacz też rekomendacja   

Verbicom  

Grupa Verbicom kontynuuje rozwój działalności integratorskiej i pozyskuje kolejnych klientów. W ostatnich dniach spółka otrzymała informację o tym, że jej oferta została uznana za najkorzystniejszą przez Enea Operator oraz pozyskała zamówienie od MAN Bus, podała spółka. >>>>  

OPTeam  

OPTeam zrealizuje wdrożenie kompleksowego systemu Comarch ERP ALTUM w Grupie Cosmedica, podała spółka.>>>> 

GTC 

GTC otworzyło budynek B należący do kompleksu biurowego University Business Park w Łodzi, podała spółka.>>>>  

PKN Orlen, PKO Bank Polski 

PKN Orlen i PKO Bank Polski podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia w I połowie 2017 r. oferty innowacyjnych produktów bankowych dla klientów stacji paliw, podał PKN Orlen.>>>> 

Solar Company   

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 12,1 mln zł w maju br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za maj 2015 r. wyniosły 9,8 mln zł. >>>>    

MLP Group 

Rada nadzorcza MLP Group powołała na stanowisko prezesa zarządu Radosława T. Krochty, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa oraz dyrektora generalnego, podała spółka. Krochta zastąpił Michaela Shapiro, któremu RN powierzyła funkcję wiceprezesa MLP Group.>>>>  

Alior Bank 

Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane 56,66 mln akcji serii I w ramach emisji z prawem poboru, podała instytucja. >>>>   

PZU  

Skarb Państwa wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia PZU, zwołanego na 30 czerwca, punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej, podała spółka.>>>>  

PCC Exol  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu obligacji emitowanych w ramach I programu emisji obligacji, podała Komisja.>>>>  

Budimex 

Budimex podpisał umowę z Lidlem na budowę Centrum Dystrybucyjnego Będzin za 118,91 mln zł netto, podała spółka.>>>>