Haitong Bank podniósł wycenę GTC do 8,09 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podnieśli cenę docelową akcji Globe Trade Centre (GTC) o 18% do poziomu 8,09 zł i podtrzymali rekomendację „kupuj", wynika z raportu datowanego na 9 czerwca.

W piątek ok. godz. 9.30 kurs wynosił 6,91 zł.

"Analitycy Haitong zakładają, że spółka nie zrezygnuje z realizacji projektu Galeria Wilanów (taka możliwość była niedawno zasygnalizowana przez głównego akcjonariusza GTC). Jednak, biorąc pod uwagę trwającą niezdolność firmy do dojścia do porozumienia z władzami lokalnymi co do końcowego kształtu przyszłego projektu, przesuwają spodziewane rozpoczęcie projektu o 6 miesięcy, do I kw. 2017" – czytamy w komunikacie.

Szacunki Haitong dotyczące zysku netto spółki zostały podniesione o 12-49% dla najbliższych trzech lat, co obecnie implikuje ich dynamiczny wzrost do poziomu 85 mln/147 mln/150 mln euro w latach 2016E/ 2017E/ 2018E.

"Wpływ na te prognozy ma po pierwsze zastosowanie mniej konserwatywnych stóp kapitalizacji do wyceny galerii Wilanów i Galerii Północnej. Po drugie, włączenie do prognoz analityków niedawno nabytych aktywów pracujących. Wreszcie, zmiany wprowadzone do obranego przez spółkę harmonogramu realizacji projektów" - czytamy dalej.

Ponadto broker oczekuje, że wartość aktywów netto GTC (wzrost prognoz o 6-12% dla okresu 2016E-2018E) będzie rosła w silnym tempie 17% CAGR w okresie 2015-2018E, do poziomu 2,26 euro za akcję w 2018E. W dużym stopniu uzasadnia to aktualną premię w wycenie rynkowej spółki względem firm porównywalnych.

"Spodziewamy się, że w perspektywie krótko- i średnioterminowej spółka nie będzie musiała się zmierzyć z jakimikolwiek poważnymi problemami z płynnością" - podsumował Cezary Bernatek z Haitong Banku.

(ISBnews)