Współpraca ma na celu stworzenie unikalnej oferty adresowanej zarówno do nowych, jak i obecnych uczestników programu Vitay. Klienci stacji Orlen będą mogli otworzyć rachunek bankowy i korzystać z systemu płatności połączonego z funkcjonalnością programu lojalnościowego. Dodatkowo klienci będą mogli korzystać z szerokiej oferty produktów bankowych, a ich aktywność, również poza stacjami, będzie premiowana punktami Vitay. Dostęp do usługi i produktów finansowych będzie możliwy poprzez nowoczesne internetowe i mobilne kanały, które na potrzeby PKN Orlen stworzy PKO BP, podano w komunikacie.

"Zaufanie do marki Orlen i potencjał największej sieci stacji w Polsce pozwala nam otwierać drogę dla projektów, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania informatyczne i bankowe, z korzyścią dla naszych klientów. Wspólnie z PKO BP przebijamy w ten sposób kolejne bariery innowacyjności w Polsce, łącząc siły liderów branż na rzecz przekształcania zapowiedzi i teorii w praktykę technologicznych zastosowań" - powiedział prezes PKN Oreln Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

"Zacieśnienie współpracy pomiędzy PKN Orlen i PKO Bankiem Polskim służyć będzie klientom, którzy otrzymają dedykowane produkty i dodatkowe korzyści za aktywne korzystanie z usług. Wykorzystanie synergii działalności liderów rynku paliwowego i rynku bankowego będzie też służyć rozwojowi i innowacyjności polskiej gospodarki" - dodał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, także cytowany w komunikacie.

Innowacyjny model bankowości dla klientów stacji koncernu będzie pierwszą tego typu usługą w Europie, podkreślono w materiale.

PKN Orlen i PKO Bank Polski od 2003 r. oferują kartę kredytową PKO Vitay, która umożliwia klientom banku zbieranie punktów Vitay.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)