"Założenia określają ramy koncepcyjne nowego systemu budżetowego. Odnoszą się one do najważniejszych, z punktu widzenia efektywnego zarządzania środkami publicznymi, aspektów tego systemu w części dotyczącej wydatków publicznych" - napisano.

"Przewidywane rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia średniookresowych ram budżetowych, integracji procesów planowania wieloletniego i rocznego, redefinicji roli Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz pozostałych członków Rady Ministrów w procesie budżetowym, zniesienia istniejącego dualizmu klasyfikacyjnego wydatków i wprowadzenie nowego podziału budżetu państwa oraz jednolitej klasyfikacji o charakterze zadaniowym (funkcjonalno-programowym), uporządkowania systemów zbierania danych (sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości finansowej), a także instytucjonalizacji i włączenia do procesu budżetowego przeglądów wydatków ze środków publicznych oraz innych instrumentów zwiększania efektywności wydatków" - dodano.

Założenia reformy systemu budżetowego przygotowuje resort finansów.(PAP)