Od 15 września 2015 roku do 6 czerwca bieżącego roku prokuratura wystawiła akty oskarżenia w 2898 sprawach dotyczących nielegalnego przekroczenia granicy. Sąd jak dotąd w 2753 przypadkach orzekł deportację, w dwóch – karę pozbawienia wolności, w dziewięciu – areszt, a w 18 – areszt domowy. Trzy sprawy zostały umorzone – oświadczył Polt w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej węgierskiego parlamentu.

Informacja ta była odpowiedzią na interpelację socjalistycznego deputowanego, który nawiązał do faktu, że 15 września 2015 roku włączono do węgierskiego kodeksu karnego przestępstwa dotyczące nielegalnego przekroczenia ogrodzenia granicznego, jego uszkodzenia lub podkopania się podeń, a także utrudniania jego budowy.

Siedem osób oskarżono o uszkodzenie ogrodzenia granicznego, z czego cztery deportowano, a jedną skazano na pozbawienie wolności.

Węgry postawiły w zeszłym roku ogrodzenie z drutu kolczastego wzdłuż swej granicy z Serbią i Chorwacją, jednak mimo to migranci wciąż przedostają się do kraju przez granicę z Serbią. Są też przerzucani przez przemytników.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)