74 proc. przedstawicieli polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że możliwość realizacji zadań z dowolnego miejsca i pełen dostęp do firmowych plików, poczty i kalendarza mają znaczący wpływ na wydajność ich pracy. Twórcy badania podkreślają, że wynik ten przewyższa o 5 proc. średnią europejską.

Dodatkowo 73 proc. szefów i właścicieli małych i średnich firm zgadza się z opinią, że proces digitalizacji w ich organizacjach jest "napędzany" przez IT.

„Wyraźnie dostrzegam, jak małe i średnie firmy w Polsce czerpią korzyści z innowacyjnych technologii, takich jak chmura, które pomagają im wyprzedzić większych rywali i poprawić konkurencyjność zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Różnorodne przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm przechodzą aktualnie transformację cyfrową, co prowadzi nie tylko do wzrostu ich biznesu, ale również rozwoju gospodarki. W konsekwencji wspiera to proces dążenia kraju do osiągania lepszych wyników ekonomicznych” – ocenił prezes Microsoft International Jean-Philippe Courtois.

63 proc. badanych przez Ipsos MORI zwraca uwagę, że atutem technologii informatycznych jest też zapewnienie stałego kontaktu z zespołem w trakcie wykonywania zadań służbowych. Takiego zdania jest 65 proc. pracowników małych i średnich firm w Europie. Natomiast 82 proc. zatrudnionych w takich przedsiębiorstwach w Polsce zwraca uwagę, że kluczowe dla nich jest, że dane są chronione niezależnie od miejsca, w którym się znajdują; średnia europejska w tym przypadku to 78 proc.

42 proc. osób pracujących w sektorze usług, którzy wzięli udział w badaniu, przyznaje, że nie muszą być obecni w biurze w ciągu swojego dnia pracy. Odsetek ten jest zdecydowanie niższy w przypadku sektora produkcji i sprzedaży hurtowej – jedynie 22 proc. osób zatrudnionych w tym obszarze zgodziło się z tym twierdzeniem. W przypadku najwyższego kierownictwa, wymóg obecności w biurze w celu realizacji swoich zadań podkreśla 60 proc. respondentów, podczas gdy jedna trzecia jest w stanie wykonać swoją pracę w sposób zdalny.

Badanie przeprowadzono w lutym 2016 roku na próbie 500 firm.(PAP)

>>> Polecamy: Koniec Eurostatu i GUS-u? Google potrafi już prognozować stopę bezrobocia