"To już czwarty miesiąc z rzędu, w którym wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła. Umocnienie się polskiego złotego sprawiło, że w ujęciu walutowym dynamika wzrostu aktywów funduszy wyniosła +1,9% (+1,14 mld euro)" – czytamy w komunikacie.

W maju mieliśmy do czynienia z niesprzyjającą koniunkturą na krajowej giełdzie i ze wzrostem rentowności polskiego długu skarbowego.

"Pomimo to, był to najlepszy miesiąc w tym roku pod względem tempa wzrostu aktywów. Analizując dwa czynniki, które mają wpływ na ich zmianę, Analizy Online szacują wynik zarządzania funduszy inwestycyjnych na +1,4 mld zł, a saldo wpłat i wypłat na +2,1 mld zł" – czytamy dalej.

Podobnie jak miesiąc wcześniej, również w maju najwięcej nowych środków napłynęło do produktów niedetalicznych (+1,34 mld zł). Rozdzieliły się one w podobnych proporcjach pomiędzy kilka rozwiązań, w większości od jednego TFI.

"W przypadku rozwiązań detalicznych, Analizy Online szacują bilans sprzedaży na +0,72 mld zł. Wysokie napływy i dodatni wynik zarządzania zostały osiągnięte pomimo niesprzyjających warunków na krajowym rynku kapitałowym. Już drugi miesiąc z rzędu na warszawskiej giełdzie notowane były wysokie spadki. Tym razem indeks największych polskich spółek WIG20 zniżkował o -4,7%, a WIG o -3,8%. Na zagranicznych parkietach także ciężko było wypracować solidne stopy zwrotu, choć na niektórych rynkach rozwiniętych można było liczyć na kilkuprocentowy zysk" – podano również.

Znacznie gorzej wypadły jednak kraje rozwijające się. W maju indeks MSCI Latin America spadł o 11,1%, a MSCI EM Eastern Europe o 6,4%. Czynniki natury politycznej sprawiły, że często występujące w krajowych funduszach akcje rynku tureckiego zachowywały się najgorzej w regionie. Indeks BIST100 znalazł się o 8,8% "pod kreską".

"W związku z tym, fundusze akcji zanotowały spadek aktywów (-0,73 mld zł), na co złożył się zarówno ujemny wynik zarządzania, jak i odpływ środków. Poza tym, tylko fundusze mieszane zanotowały w maju spadek aktywów (-0,43 mld zł). W głównej mierze odpowiedzialny był za to także ujemny wynik zarządzania. Odpowiedzialność za to należy obarczyć przede wszystkim część akcyjną tych rozwiązań, która w większości przypadków jest skonstruowana w oparciu o walory polskich spółek. W przypadku pozostałych segmentów funduszy największy wzrost zgromadzonych środków odnotowały rozwiązania aktywów niepublicznych (+3,78 mld zł)" – wskazano także.

Dzięki temu, ich udział na całym krajowym rynku funduszy przekroczył 40%. Wartość zgromadzonych środków rosła w rozwiązaniach o bezpieczniejszym profilu ryzyka. Aktywa funduszy dłużnych zwiększyły się o +0,33 mld zł, na co wpływ miał prawie wyłącznie dodatni bilans sprzedaży. W maju bowiem również warunki na rynku obligacji nie były sprzyjające.

Z powodu oczekiwania i późniejszej reakcji na decyzję agencji Moody's w sprawie ratingu dla Polski charakteryzował się on dużą zmiennością. Rentowności "dziesięciolatek" wahały się między 2,93% a 3,14%. Ostatecznie, w skali miesiąca indeks IROS, mierzący zmianę cen papierów o stałym oprocentowaniu spadł nieznacznie o -0,1%. Dzięki udanym emisjom certyfikatów kilku rozwiązań zamkniętych, po raz kolejny zanotowano wzrost aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu (+0,24 mld zł). Rezultat byłby dwukrotnie lepszy, gdyby nie ujemny wynik zarządzania. Nieznaczny wzrost aktywów charakteryzował również mniej popularne segmenty – fundusze nieruchomości (+21 mln zł) i fundusze surowców (+21 mln zł). W przypadku tych drugich odnotowano ujemny wynik zarządzania, co do pewnego stopnia można wiązać z notowaniami cen złota. Po raz pierwszy od 4 miesięcy ich dynamika była ujemna, podano także w raporcie.

(ISBnews)