Mikrokasa wyemitowała obligacje serii U, pozyskała 3,02 mln złWarszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Mikrokasa wyemitowała 3 070 obligacji seri U o wartości nominalnej 1 000 zł każda i cenie emisyjnej równej 984 zł za sztukę, podała spółka.

"Wartość nominalna 1 obligacji opiewa na 1 000,00 zł przy cenie emisyjnej równej 984,00 zł – w związku z czym kwota pozyskanego przez emitenta kapitału wynosi 3 020 880,00 zł" – czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 8,00% w skali roku z częstotliwością wypłaty odsetek raz na kwartał.

Wierzytelności obligatariuszy wynikające z obligacji zostaną zabezpieczone zbiorem wierzytelności powstałym z zawartych i zawieranych umów pomiędzy spółką a jej klientami.

"Obligacje serii U zostały objęte w ramach oferty niepublicznej. Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na żaden zorganizowany rynek" – podano także.

Mikrokasa specjalizuje się w jedno-, dwu- i trzyletnich pożyczkach konsumenckich do 10 tys. zł.

(ISBnews)