MOL 

INA – chorwacka spółka zależna MOL – podpisała umowę na poszukiwanie węglowodorów i porozumienie o podziale produkcje dla bloku Drava-2 w Chorwacji, podał MOL. Umowa została podpisana dzisiaj, po wydaniu decyzji przez rząd Chorwacji 8 czerwca. "Wspomniana umowa nadaje INA prawa poszukiwania na bloku Drava-2 na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata" – czytamy w komunikacie.

Torpol 

Torpol Norge, spółka zależna Torpolu, została wybrana przez Jernbaneverket, norweskiego zarządcę infrastruktury kolejowej, jako wykonawca przebudowy układu torowego stacji Hamar. Jest to pierwszy pozyskany przez Torpol kontrakt kolejowy w Norwegii, warty 8,25 mln NOK brutto (bez kosztu materiałów), podała spółka. >>>>  

Bioton  

Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zrealizowały sprzedaż na rzecz Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących łącznie 29,29% kapitału zakładowego, podał Bioton.>>>>  

CI Games   

Data premiery gry "Sniper: Ghost Warrior 3" (SGW3) w wersji na platformę PlayStation4, XboxOne i PC została ustalona na 27 stycznia 2017 roku i będzie jednolita dla wszystkich obszarów dystrybucji SGW3 na świecie, podało CI Games. >>>>  

Altus TFI  

Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu łącznie 11,25 mln akcji własnych po jednolitej cenie 16 zł za jedną akcję, sfinansowanym częściowo z zysku za 2015 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>   

Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjęli uchwały w przedmiocie powołania Tomasza Bieske, Grzegorza Buczkowskiego,Piotra Kamińskiego, Michała Kowalczewskiego, Rafała Manię oraz Håkana Källåkera do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej spółki w ramach kolejnej kadencji, poinformował Altus TFI.>>>>  

Miraculum 

Miraculum dokonało przydziału 4 500 obligacji zamiennych na akcje serii AH o łącznej wartości nominalnej 4,5 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest przeprowadzenie transakcji odkupu marki "Gracja".>>>>  

PKP Energetyka 

PKP Energetyka przygotowała wydzielenie ze swoich struktur podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i oczekuje na jego rejestrację przez sąd, poinformował prezes Wojciech Orzech. Według niego, jednym z możliwych scenariuszy dla nowej spółki jest debiut na giełdzie.>>>>  

Archicom 

Archicom wprowadza do sprzedaży lokale biurowo-usługowe w budynku Clubhouse we Wrocławiu, o powierzchni ok. 2 tys. m2, podała spółka. Użytkownicy będą mogli wprowadzać się do budynku w połowie 2018 r. "Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 2 tys. m2 powstanie w prestiżowej dzielnicy mieszkalno-usługowej zamieszkałej przez kilkadziesiąt tysięcy osób, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla apartamentowego Ogrody Hallera, na którym docelowo zamieszka ponad 1 500 osób. [...] W ofercie do nabycia są lokale usługowe na parterze oraz biurowe na piętrach - o powierzchni od ok. 100 m2 do 500 m2. Budynek zaprojektowany został na potrzeby ok. 100-120 pracowników" - czytamy w komunikacie. Deweloper nie wyklucza sprzedaży budynku w całości inwestorowi, który chciałby kreować swoją markę w sąsiedztwie osiedla Ogrody Hallera, podano również.

Dom Development 

Dom Development wprowadza do sprzedaży kolejny, III etap Osiedla Saska, zlokalizowany na warszawskiej Pradze-Południe. W ramach inwestycji powstanie docelowo osiem 5-piętrowych budynków liczących 357 lokali, które będą gotowe do przekazania mieszkańcom w III kwartale 2017 r., podała spółka. "Nowa inwestycja Dom Development oferuje 347 mieszkań oraz 10 lokali usługowych zlokalizowanych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. W ofercie znajdą się zarówno wygodne 1-pokojowe studia o powierzchni od 29 m2, jak i przestronne 2-, 3- 4-, 5-pokojowe mieszkania o powierzchni do 114 m2. [...] Ceny wahają się od 7 790 do 9 090 zł za m2. Dla mieszkańców nowego etapu Osiedla Saska przewidziano ogółem 376 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie.

Impel   

Rada nadzorcza Impela powołała Grzegorza Dzika na prezesa zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. Jednocześnie RN podjęła uchwałę w sprawie ponownego powołania Wojciecha Rembikowskiego na wiceprezesa zarządu - dyrektora finansowego. >>>>  

Akcjonariusze Impela zdecydowali o przeznaczeniu 12,87 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował niewypłacanie dywidendy.>>>> 

Auto Partner 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 59,63 mln zł w maju br., co oznacza wzrost o 36,6% r/r, podała spółka.>>>> 

Apator  

Rada nadzorcza powołała zarząd Apatora z Andrzejem Szostakiem jako prezesem do czasu zakończenia procesu rekrutacji nowego prezesa, podała spółka.>>>> 

GetBack 

GetBack miał 37,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale 2016 roku, czyli o 87% więcej r/r. Dobre wyniki GetBack są efektem stałego powiększania portfela nabywanych wierzytelności oraz efektywnego zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi, zarówno w roli koinwestora, jak i serwisera, podała spółka. >>>> 

Grupa Kęty 

Aluform - spółka zależna Grupy Kęty- założył w Niemczech spółkę zależną Aluminium Kety Deutschland GmbH, podała grupa.>>>> 

DTP 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego z dniem 13 czerwca wszystkich akcji DTP, tj. 1 000 000 akcji na okaziciela serii A, 29 000 000 akcji na okaziciela serii B i 5 714 000 akcji na okaziciela serii C, podała spółka.>>>>   

Midas  

Akcjonariusze Midasa zdecydowali o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu oraz wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka.>>>>  

BBI Development 

Realty 3 Management Projekt Developerski 6 (PD6), spółka zależna BBI Development, realizująca projekt Centrum Praskie Koneser w Warszawie, podpisała - jako zamawiający - z JP Contracting umowę na prace budowlane w Centrum za ryczałtowo 36,7 mln zł netto, podało BBI.