Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 520 mln euro wobec 204 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i 117 mln euro deficytu przed rokiem.

Według ekonomistów, w kwietniu odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 192,6 mln euro.

"Oszacowana wartość eksportu towarów, w kwietniu 2016 r., wyniosła 65,2 mld zł a importu 63,0 mld zł. Eksport towarów wzrósł o 7,0 mld zł, tj. o 12,0 proc., natomiast import towarów zwiększył się o 4,3 mld zł, tj. o 7,3 proc. O wzroście eksportu zadecydowała sprzedaż za granicę, głównie do krajów Unii Europejskiej, wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, żywności oraz mebli. Przyrost importu w dużej mierze został spowodowany zwiększonymi zakupami towarów przemysłu motoryzacyjnego, żywności i leków. Jednocześnie, w kwietniu br., odnotowano niższą wartość importowanej ropy naftowej wynikającą ze spadku jej cen (o 36 proc. w porównaniu do kwietnia 2015 r.)" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł, w analogicznym miesiącu 2015 r. było ono ujemne i wyniosło 0,5 mld zł podał także bank centralny.

>>> Czytaj też: Jak w Europie marnowana jest siła robocza. Oto najnowsze dane Eurostatu