Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, w III kwartale, pracodawcy są zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi w Polsce plus 9 proc. i utrzymuje się na dodatnim poziomie już przez 13. kwartał z rzędu. To wzrost o 4 pkt proc. w ujęciu rocznym.

Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5 proc. zamierza redukować etaty a 70 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Obserwowana od dłuższego czasu poprawa na rynku pracy nie zwalnia tempa. Optymistycznemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej. To tym bardziej godne uwagi, że jest on papierkiem lakmusowym dla reszty rynku i zapowiada dobry kwartał również w innych branżach – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

>>> Czytaj też: Work Service: Eldorado dla pracowników sezonowych. Które zawody najwięcej zyskają?

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

źródło: Materiały Prasowe

–Z racji obaw przed zagrożeniami terrorystycznymi w innych krajach, wzrostu ilości miejsc pracy należy spodziewać się również w polskiej turystyce i związanymi z nią usługami. Dobra passa będzie trwała również w pozostałych branżach, prócz energetyki, której osłabienie odnotowujemy już od dłuższego czasu. Nie odbije się też ono w nadchodzących ciepłych miesiącach. Ocieplenie rynku wiąże się ze wzrostem niedoboru talentów, który staje się jednym z czołowych problemów firm. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wykwalifikowani pracownicy, to największa wartość przedsiębiorstw, która może zadecydować o ich konkurencyjności i być lub nie być na rynku – dodaje Iwona Janas.

Branże, które czekają na pracowników

W III kwartale 2016 r. w dziewięciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja i Budownictwo, odpowiednio +20 proc., +19 proc. i +18 proc. Zauważalny optymizm odnotowywany jest także dla branż Handel detaliczny i hurtowy oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio +13 proc. i +11 proc.. W sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie wynik wyniósł +7 proc., prognozowane są umiarkowanie pozytywne szanse na znalezienie zatrudnienia dla poszukujących go osób. Niewielki optymizm panuje w branżach Instytucje publiczne, gdzie prognoza wyniosła +4 proc., a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi i Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano wynik na poziomie +2 proc. dla obu. Najniższą notę, -2 proc., uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi. Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunika.

W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w 5 z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla branży Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Umiarkowane wzrosty, o 6 punktów procentowych dla obu, uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa i Transport/Logistyka/Komunikacja. Sytuacja dla Budownictwa, Handlu detalicznego i hurtowego oraz Kopalni/Przemysłu wydobywczego utrzymuje się na zbliżonej pozycji kwartał do kwartału. Natomiast umiarkowane pogorszenie prognoz odnotowano dla branż Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi i Restauracje/Hotele, o 4 punkty procentowe dla obu, a także Instytucje sektora publicznego i Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 3 punkty procentowe dla obu.

W ujęciu rocznym lepsze wyniki zanotowano w 8 z 10 badanych sektorach. Największe wzrosty odnotowano w Produkcji przemysłowej i Budownictwie, odpowiednio o 12 i o 10 punktów procentowych. Zauważalnej poprawie, o 7 punktów procentowych, uległa sytuacja w sektorze Restauracje/Hotele. Umiarkowany wzrost odnotowano dla branż Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo i Transport/Logistyka/Komunikacja, o 6 punktów procentowych dla obu. Nieznaczny skok uzyskano dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Sytuacja w obszarach Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego pozostaje na zbliżonym poziomie lub nie ulega zmianie. Jedyny spadek, jaki odnotowano w tej edycji badania w ujęciu rocznym, uzyskano dla branży Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 4 punkty procentowe.

>>> Czytaj też: Najmniej pożądane zawody: którzy specjaliści najdłużej szukają pracy?

Rynek pracy w ujęciu regionalnym

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +13 proc. Zauważalny optymizm panuje również w Centrum, na Wschodzie, +10 proc. dla obu, a także na Północy, +9 proc. Umiarkowany optymizm odnotowano na Południu oraz Północnym Zachodzie, odpowiednio +8 proc. i +6 proc.

W ujęciu kwartalnym prognoza netto zatrudnienia wzrosła w dwóch z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największą poprawę, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym. Wynik dla regionu Wschodniego utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy dla Południowo-Zachodniego i Północnego nie ulega zmianie. Umiarkowanemu pogorszeniu uległa natomiast prognoza dla Południa i Północnego Zachodu, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe.

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największą poprawę uzyskano w regionie Centralnym, o 9 punktów procentowych. Umiarkowany wzrost wyników odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim, Wschodnim oraz Południowym, odpowiednio o 6, 5 i 4 punkty procentowe. Wynik dla Północy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy prognoza dla regionu Północno-Zachodniego nie ulega zmianie.
Przypomnijmy, że regiony Polski według podziału Eurostatu klasyfikuje się następująco: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

>>> Czytaj też: Jak w Europie marnowana jest siła robocza. Oto najnowsze dane Eurostatu

Duże firmy zatrudniają najchętniej

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia.

Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +26 proc. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych. Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +9 proc. Najniższe wyniki odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +3 proc. dla obu, sygnalizując nieznacznie optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

Polska na 4. pozycji wśród państw EMEA

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Zdaniem wielu respondentów, ogólne tempo wzrostu będzie jednak bardziej umiarkowane niż w poprzednim kwartale i w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przypadki znacznej poprawy nastrojów pracodawców są nieliczne, a niektóre odnotowane wcześniej trendy zniżkowe – przede wszystkim w Brazylii i w Chinach – pogłębiają się.

W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 14 z 43 badanych krajach i terytoriach, w siedmiu pozostały bez zmian, a w 21 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 13 krajach i terytoriach, brak zmian w pięciu, a w 24 spadek. W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców w Indiach (+35 proc.), Japonii (+22 proc.), na Tajwanie (17 proc.), w Gwatemali, Rumunii (+16 proc. dla obu) i Stanach Zjednoczonych (+15 proc.), najgorsze natomiast w Brazylii (-15 proc.), we Włoszech i w Szwajcarii (bez zmian).

Polska znalazła się na 4. miejscu wśród krajów regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w których o pracę będzie najłatwiej.

>>> Czytaj też: 40 proc. polskich firm chce zatrudnić Ukraińców. Zobacz, co jeszcze planują nasi przedsiębiorcy