Według NBP w relacji rok do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -1,0 proc., wobec -1,2 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,2 proc. wobec -0,3 w poprzednim miesiącu;

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc., tak jak w kwietniu;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,4 proc., wobec -0,5 proc. w poprzednim miesiącu.

"W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości oscylują wokół swoich historycznych minimów. Jedynie wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych, po osiągnięciu w lutym 2015 r. najniższego poziomu w historii (-2,1 proc. rdr) w okresie marzec–grudzień 2015 r. systematycznie wzrastał – pozostaje jednak wciąż ujemny i zdecydowanie niższy niż pozostałe miary inflacji bazowej" - napisał NBP w komentarzu.

Podany 13 czerwca br. przez GUS wskaźnik CPI za maj 2016 r. wyniósł -0,9 proc. (rdr).

"Do osłabienia deflacji przyczynił się przede wszystkim wzrost (ujemnej) dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu – o 2,5 pp. do -9,9 proc. rdr. (rosnące ceny ropy naftowej spowodowały wzrost cen paliw w maju br. o 4,2 proc. mdm). W kierunku wzrostu inflacji, choć w mniejszym stopniu, oddziaływał także wzrost rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pp. do 0,8 proc. rdr w maju br.)" - napisali eksperci NBP.

"W pozostałych głównych kategoriach wchodzących w skład CPI nie odnotowano znaczących zmian cen, dynamika cen usług jak i towarów nieżywnościowych w maju br. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca (wyniosła odpowiednio 0,4 proc. rdr i -1,1proc. rdr)" - dodali. (PAP)