Selena  

Grupa Selena będzie w II półroczu koncentrować się na rozwijaniu działalności na rynkach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach, poinformował prezes zarządu Selena FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena Jarosław Michniuk.>>>>  

Akcjonariusze Grupy Selena FM zatwierdzili wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł, podała spółka. >>>>  

Idea Bank , GetBack 

Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach, podał bank.>>>> 

Getin Noble Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi weryfikację/uzupełnienie działań przedstawionych w planie trwałej poprawy rentowności, podał bank.>>>>  

TelforceOne 

Wezwanie na TelforceOne ma dać możliwość wyjścia z inwestycji akcjonariuszom spółki, którzy nie będą chcieli czekać kilku lat na efekty możliwych zmian. Ich podjęcie jest rozważane w obliczu skomplikowanej sytuacji rynkowej, poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz TelforceOne Sebastian Sawicki.>>>>  

Vantage Development 

Vantage Development nadal ma do 60 mln zł na zakupy gruntów w Warszawie i Wrocławiu, poinformował ISBnews prezes Edward Laufer. Ofertę w Warszawie do końca roku powiększą jeszcze trzy projekty na łącznie ponad 430 mieszkań.>>>>  

Mediatel 

Mediatel odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Hyperion 

Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS), spółki zależnej Hyperiona, pozytywny raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej MSS, podał Hyperion.>>>> 

Hyperion nabył od Powszechnej Agencji Internet "PAI" sieci telekomunikacyjne z 17 tys. abonentów za 17,22 mln zł brutto, podała spółka. Nabycie sfinansowane jest emisją 3,5 mln akcji po 4 zł sztuka, które objęła PAI, o czym poinformowano w odrębnym komunikacie.>>>> 

Zobacz też rekomendacje  

Elektrotim  

Elektrotim zawarł umowę z KGHM Polska Miedź, Oddział Huta Miedzi Głogów o wartości 5,24 mln zł, poinformowała spółka.>>>> 

ZM Henryk Kania 

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął uchwałę o wyemitowaniu do 50 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, poinformowała spółka.>>>>  

Fortum 

Fortum rozpoczęło w tym tygodniu - od położenia kamienia węgielnego - budowę nowego bloku elektrociepłowni w Zabrzu, wartego ok. 200 mln euro, i liczy na jego ukończenie pod koniec 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes firmy i szef dywizji City Solutions Markus Rauramo. Zadeklarował także, że Fortum chce osiągnąć znaczący udział w polskim rynku detalicznym energii elektrycznej - dzięki Grupie Duon, która właśnie zakończyła notowania na GPW i która może zostać wzmocniona kolejnymi akwizycjami w grupie.>>>>  

PKO BP 

PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank.>>>>  

Miraculum 

Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 2,92 mln zł w maju br., tj. o 57% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 1,16 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w skali roku, poinformowała spółka.>>>>  

Paged  

Rada nadzorcza Pagedu powołała Tomasza Modzelewskiego na prezesa spółki na okres nie dłuższy niż 5 lat ze skutkiem od dnia 1 lipca. Zastąpi on obecnego prezesa Daniela Mzyka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca, podała spółka. >>>> 

Grupa Kęty   

Warunki zawieszające umowy Aluformu, spółki zależnej Grupy Kęty, dotyczącej nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank Assets Management Company), zostały spełnione i doszło do przeniesienia własności udziałów, podały Kęty.>>>>  

Best 

Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka.>>>> 

Energa 

Energa nie złożyła oferty na aktywa EdF w Polsce i obecnie koncentruje się na własnych projektach. Docelowo może być zainteresowana odkupem trójmiejskiej części pakietu, poinformował prezes Dariusz Kaśków.>>>>  

Pegas Nonwovens 

Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 11,53 mln euro na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka.>>>>  

Benefit Systems

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>> 

Unibep 

Unibep planuje wejście w tym roku na rynek szwedzki z ofertą budowy domów w technologii modułowej, poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej spółki Jan Mikołuszko.>>>> 

Grupa Recykl 

Grupa Recykl celuje w poprawę wyników r/r w całym 2016 r., poinformował prezes Maciej Jasiewicz. W ciągu dwóch miesięcy spółka podejmie też decyzję o ostatecznym kształcie inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych, realizowanej z inwestorem branżowym.>>>>