Z danych Eurostatu wynika, że Dania miała w 2015 roku najwyższy poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych w UE. Duńscy konsumenci musieli płacić o 45 proc. więcej niż wynosiła średnia cen żywności dla całej wspólnoty. Kolejne najdroższe państwa to Szwecja, z cenami podstawowych produktów spożywczych na poziomie 124 proc. średniej UE, Austria (120 proc.), Irlandia, Finlandia (po 119 proc.) i Luksemburg (116 proc.).

W 2015 r. najniższe ceny były w Polsce. W krajowych sklepach ceny produktów pierwszej potrzeby kształtowały się na poziomie 63 proc. średniej unijnej. Złożyły się na to najniższe w całej UE ceny mięsa, mleka, serów oraz jaj. Ceny chleba nad Wisłą były wyższe tylko od cen, po jakich był sprzedawany chleb w Rumunii i Bułgarii.

Niewiele więcej od Polaków płacili za żywność Rumuni (64 proc średnie UE), a także Bułgarzy (70 proc.), Litwini (78 proc.), oraz Czesi i Węgrzy (oba 79 proc.).

Poziomy cen dla chleba i zbóż wahały się od 53 proc. średniej UE w Rumunii do 162 proc. w Danii; dla mięsa z 54 proc. w Polsce do 137 proc. w Danii. Ceny mleka, serów i jaj wahały się od 65 proc. średniej UE w Polsce do 140 proc. na Cyprze.

Alkohole osiągnęły najniższe ceny b w Bułgarii (64 proc. średniej UE), a najwyższy w Irlandii (175 proc.).

Największe dysproporcje w 2015 r. odnotowano w cenach tytoniu. Papierosy w najdroższym kraju UE kosztowały prawie cztery razy więcej niż w najtańszym państwie wspólnoty.

Najniższe ceny wyrobów tytoniowych występowały w Bułgarii (50 proc. średniej UE), Chorwacji i na Litwie (oba 56 proc.), a najwyższe w Wielkiej Brytanii (218 proc.), Irlandii (189 proc.) i Francji (127 proc.).

W Polsce ceny alkoholu były na poziomie 85 proc. średnie UE, a tytoniu na 62 proc. UE.

Poziomy cen konsumpcyjnych