Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 100,7 mln EUR (444,0 mln PLN) w przypadku kapitału i równowartość 101,8 mln EUR (449,1 mln PLN) w przypadku odsetek.(PAP)