To dziesiąta debata z cyklu "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia". Wezmą w niej udział przedstawiciele Union Investment TFI, PKO TFI, BPH TFI, TFI PZU, Skarbiec TFI oraz Amundi Polska TFI.

Partnerem merytorycznym cyklu są Analizy Online.

Dziesiąta debata PAP Biznes wyjątkowo odbędzie się w Sali Notowań GPW. Poprzedzi ją prezentacja wniosków z Fund Manager Survey, przeprowadzanego od wielu lat przez angielskojęzyczny serwis PAP Biznes badania wśród zarządzających OFE i TFI dotyczącego ich oceny przyszłej koniunktury na rynkach.

Ponieważ miejscem debaty będzie siedziba warszawskiej giełdy, chcielibyśmy tym razem więcej miejsca poświęcić ocenie obecnej i przyszłej koniunktury na naszym rynku. Czy wszystkie złe informacje zostały już uwzględnione w kursach akcji, czy można liczyć wkrótce na trwalszą poprawę nastrojów, czy też czeka nas dalsza stagnacja?

Jednym z tematów debaty będzie też ocena polityki pieniężnej banków centralnych, w tym amerykańskiego Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Dzień przed debatą poznamy wyniki czerwcowego posiedzenia Fed. Uczestnicy debaty omówią wpływ podjętych decyzji na rynki.

Kilka dni po debacie odbędzie się referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Inwestorzy nerwowo przyglądają się sondażom w przekonaniu, że uzyskanie przewagi przez zwolenników opuszczenia UE wywoła silne perturbacje na rynkach. Zarządzający TFI będą rozważać różne scenariusze związane z wynikami referendum.

Uczestnicy debaty omówią również bieżącą sytuację makroekonomiczną zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Debata PAP Biznes z udziałem przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

WIDEO

Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na najbliższe miesiące i na cały 2016 rok przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat, kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach. Uczestnicy debaty przedstawią swoje przewidywania, jak mogą w najbliższych miesiącach i kwartałach zachowywać się poszczególne klasy aktywów.

Debaty z udziałem przedstawicieli TFI organizowane są cyklicznie, raz na kwartał.

Debata PAP Biznes odbędzie się w czwartek, 16 czerwca, w godzinach 11.45-13.00. Jej przebieg będzie można śledzić on-line na stronach www.biznes.pap.pl, www.pap.pl oraz www.analizy.pl

Debata będzie częścią organizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami XI Forum Funduszy Inwestycyjnych, które odpowie m.in. na pytania, jak zmiany wprowadzone znowelizowanym prawem wpłyną na rynek funduszy, jakie strategie inwestycyjne mają szansę na powodzenie, jakie są nastroje Polaków związane z inwestowaniem. Będzie również mowa o ratingach i ich roli w szacowaniu ryzyka kredytowego.

W programie między innymi wystąpienie profesor Małgorzaty Zaleskiej, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju.

Patroni honorowi XI Forum Funduszy to: Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, CFA Poland, Bloomberg, Ernst&Young, Analizy Online, Związek Maklerów i Doradców.

Wyłącznym partnerem medialnym jest Polska Agencja Prasowa.