OPTeam 

OPTeam złożył nową ofertę na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) pozostałych akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), reprezentujących 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, za 75 mln zł, podał OPTeam. Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.  >>>> 

Boryszew  

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto spółki za 2015 rok w kwocie 3 786 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale. W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok. 

WDX 

Akcjonariusze WDX uchwalili dywidendę w wysokości 2,77 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Impexmetal 

Zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal upoważniło zarządu do nabycia akcji własnych, stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego, po cenie od 2 do 4 zł za sztukę, wynika z uchwał ZWZ. Jednocześnie zdecydowano o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w wysokości 47,65 mln zł w całości na zasilenie kapitału rezerwowego.>>>> 

Impexmetal podpisał z Valeo Systemes Thermiques umowę na dostawę wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo w latach 2017-19, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 398 mln zł.>>>>  

AAT Holding 

Akcjonariusze AAT Holding zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>  

Pegas Nonwovens 

Rada dyrektorów Pegas Nonwovens podjęła decyzję o utworzeniu spółki zależnej i rozpoczęciu negocjacji w sprawie zakupu gruntu w Republice Południowej Afryki (RPA) w celu budowy zakładu produkcyjnego w przyszłości, poinformowała spółka.>>>> 

Rada dyrektorów Pegas Nonwovens zdecydowała o zainstalowaniu nowej linii produkcyjnej o zdolności produkcyjnej 10 tys. ton rocznie w należącym do spółki zakładzie w Znojmo-Přímětice, poinformowała spółka. Komercyjna eksploatacja linii produkcyjnej ma rozpocząć się na początku trzeciego kwartału 2017 r., podano także.>>>> 

PZU 

Fundusz Witelo, będący wspólnym programem Grupy PZU i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dokona pierwszych inwestycji w tym roku, podały instytucje. Zasoby całego programu na start to 500 mln zł.>>>> 

Wczoraj do siedziby PZU weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zabezpieczyli dokumenty dotyczące przetargów informatycznych.>>>>  

Sare 

Sare przejęło spółkę mailPro z grupy Positive Technology, działającej na rynku e-mail marketingu, podała spółka.>>>> 

Archicom 

Archicom rozpoczął inwestycję Młodnik we wrocławskiej dzielnicy Sołtysowice, obejmującą 138 mieszkań w dwóch budynkach i podtrzymał tegoroczny cel sprzedaży ponad 800 mieszkań, podała spółka.>>>>  

PKO Bank Hipoteczny 

PKO Bank Hipoteczny (PKO BH) wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. W procesie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na łączną kwotę 681,5 mln zł. Inwestorzy krajowi obejmą blisko 75% emisji, podał bank. >>>>  

Exact Systems 

Exact Systems myśli o wejściu na GPW, co jest priorytetem obok ekspansji na rynki zagraniczne, poinformowała ISBnews rzecznik spółki Sylwia Maj.>>>>  

Auxilia 

Auxilia chce pozyskać 3 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji, podała spółka.>>>> 

Uniwheels 

Uniwheels rozpoczął produkcję felg samochodowych w nowym zakładzie w Stalowej Woli i analizuje potencjalne lokalizacje pod kolejną fabrykę, poinformował prezes Thomas Buchholz.>>>> 

Erbud 

Erbud uzgodnił umowę z Holdinvest 1, której przedmiotem jest zbycie 100% akcji zależnej spółki deweloperskiej Budlex za 45 mln zł. Wcześniej Erbud odkupi od mniejszościowego akcjonariusza 10,04% akcji Budlex za 4,5 mln zł. Decyzja o znalezieniu nowego właściciela dla Budleksu podyktowana jest zamiarem koncentracji na podstawowej działalności, podał Erbud.>>>>  

Inter Cars

Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,06 mln zł, czyli 0,71 zł na akcję na dywidendę za 2015 rok, podała spółka.>>>> 

PKN Orlen 

PKN Orlen zapowiada zwiększenie swego zaangażowania w innowacje i tzw. scouting, czyli aktywne wyszukiwanie startupów, które specjalizują się w dziedzinach spójnych ze strategią grupy kapitałowej tej spółki, największej w branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce.>>>>  

PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy, przewidujący dostawę 2,9-5 mln ton ropy naftowej rocznie do Unipetrolu do 30 czerwca 2019 r., podała spółka>>>> 

Ciech 

Akcjonariusze Ciech zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 150,19 mln zł, czyli 2,85 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka.>>>>  

PBG 

Sąd oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu PBG, co oznacza że układ spółki stał się prawomocny, podało PBG.>>>>  

PKP Cargo 

Niemiecki spedytor Grupy PKP Cargo - PKP Cargo Connect GmbH z siedzibą w Hamburgu - działa od początku czerwca, ma klientów i aktywnie poszukuje nowych zleceń, podała spółka.>>>>  

Groclin   

Akcjonariusze Groclinu postanowili, iż kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 5,788 mln zł, czyli w wysokości odpowiadającej 0,50 zł na jedną akcję, przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy, podała spółka.>>>>  

Idea Bank, Getin Holding 

Idea Leasing (IL), spółka zależna Idea Banku, zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 50 mln euro na finansowanie leasingu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), podał bank.>>>>  

Vantage Development  

VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z firmą Nordis Chłodnie Polskie przedwstępną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Małopanewskiej o łącznej powierzchni ok. 3 ha za łączną cenę 34,29 mln zł brutto.>>>>  

Pharmena   

Akcjonariusze Pharmeny postanowili zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,05 mln zł, czyli 0,12 zł na akcję na wypłatę dywidendy i 1,6 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2015 r., podała spółka.>>>>  

Gino Rossi 

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat lat ubiegłych, wynika z uchwał.>>>>  

Tauron Polska Energia 

Janusz Czarnecki został nowym wiceprezesem ds. technicznych w spółkach Tauron Wydobycie, a także Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. Objął te stanowiska po rezygnacji Tomasza Cudnego, który w ostatnich dniach został prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). >>>> 

Kruk  

Zarząd Kruka zdecydował o emisji do 650 000 niezabezpieczonych obligacji serii AB3 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł, w ramach programu emisji, podała spółka.>>>>  

P.A. Nova 

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie P.A. Nova, w którym proponuje przeznaczenie na dywidendę 9,97 mln zł z zysku za 2015 r. i lata poprzednie, co da 1 zł na akcję, wobec pierwotnych 75 gr na akcję, podała P.A. Nova.>>>>  

Trakcji PRKiL 

Akcjonariusze Trakcji PRKiL zdecydowali o przeznaczeniu 17,48 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,34 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Global Cosmed

Andreas Mielimonka, przewodniczący rady nadzorczej Global Cosmed, został powołany na prezesa w miejsce Ewy Wójcikowskiej, która zrezygnowała z tej funkcji, podała spółka.>>>> 

PGNiG 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę detaliczną na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka.>>>> 

Redan   

Akcjonariusze Redanu usunęli z porządku obrad głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał walnego.>>>>  

mBank 

mBank, w wyniku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc, otrzyma kwotę 46,5 mln euro w gotówce (206,6 mln zł) oraz 16 878 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C o wartości 16,5 mln euro (73,2 mln zł), podał bank.>>>> 

Prime Car Management 

Akcjonariusze Prime Car Management zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości niemal 65,5 mln zł, czyli 5,50 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>