"Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu spółki. To wydarzenie oznacza, że układ spółki stał się prawomocny" – czytamy w komunikacie.

W postępowaniu upadłości układowej PBG znajdowało się od czerwca 2012 roku. W sierpniu ubiegłego roku miało miejsce głosowanie nad układem i jego przyjęcie przez zgromadzenie wierzycieli, przypomniano w informacji.

Postanowienie o zatwierdzeniu układu zostało wydane przez sąd w październiku 2015 roku. Układ PBG stał się prawomocny w dniu 13 czerwca 2016 r.

"Uprawomocnienie układu wieńczy ciężką pracę wielu zaangażowanych stron. To milowy krok w procesie odbudowy zaufania do spółki" - powiedział prezes PBG Jerzy Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

W najbliższym czasie zostanie wydane postanowienie o zakończeniu postępowania, tym samym z nazwy spółki zniknie dopisek w upadłości układowej, podsumowano w komunikacie.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

(ISBnews)