W alternatywnym systemie obrotu na Catalyst znajdzie się 100 tys. obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 100 zł każda, podano w uchwale zarządu GPW.

Na Grupę Deweloperską GEO składa się obecnie holding 16 spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie największych polskich miast: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

(ISBnews)