Mirbud   

Oferta Mirbudu w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą "Budowę budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" dla Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., została wybrana przez zamawiającego, podała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 14,29 mln zł.>>>> 

Integer.pl  

Rada nadzorcza powołała zarząd Integer.pl z Rafałem Brzoską jako prezesem, podała spółka.>>>>  

EFE 

Chińska firma Guangxi WuzhouQuanLi Limited obejmie za 12,8 mln zł akcje Europejskiego Funduszu Energii (EFE). Z tej kwoty 10 mln zł trafi do spółki zależnej EFE – Discovery sp. z o.o., która ma realizować inwestycję w kopalnię bursztynu w Możdżanowie koło Słupska, podał EFE.>>>>  

Fast Finance 

Obligacje serii M spółki Fast Finance o łącznej wartości 8,85 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 20 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).>>>>  

Ropczyce 

ZM Invest przesłał żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ropczyc, poinformowała spółka. Inwestor większościowy (posiadający 51,25% jej kapitału zakładowego) chce wymienić wszystkich członków rady nadzorczej spółki, podano także.>>>>  

Pekao  

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu 99,7% zysku netto banku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 8,7 zł na akcję, podał bank. >>>>  

Ferrum 

Ferrum rozmawia z interesariuszami na temat propozycji nowego rozwiązania w miejsce planowanej wcześniej emisji akcji, poinformował ISBnews prezes Konrad Miterski. Spółka jest nadal zainteresowana uczestnictwem w projekcie Śląskich Hut Stali.>>>>  

Ferrum odzyskało rentowność na wszystkich poziomach i liczy na podtrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych okresach, poinformował ISBnews prezes Konrad Miterski. Spółka upatruje szansy na poprawę wyników w planach rozbudowy infrastruktury przesyłowej gazu.>>>> 

Geo 

Obligacje serii K spółki Geo, Mieszkanie i Dom o łącznej wartości 10 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 21 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).>>>>  

Zobacz też rekomendacje 

Velto Cars 

Velto Cars przyjęło plan na lata 2016-2017, który zakłada m.in. przyjęcie struktury holdingowej, wejście w segment detalicznej dystrybucji leków i poszukiwanie spółek do akwizycji, podało Velto. Spółka chce też zmienić nazwę na Centuria Group.>>>>  

Braster 

Braster zakończył ofertę prywatną akcji, sprzedając 505 734 walorów, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 7,6 mln zł brutto, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinalizowanie prac związanych z komercjalizacją urządzenia Braster, podano także.>>>>  

Awbud 

Awbud zawarł z Eberspächer Climate Control Systems jako inwestorem umowę, której przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego inwestora w Godzikowicach (gm. Oława), w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Zakładu Eberspaecher w Godzikowicach – faza II". Wartość umowy to ryczałtowo 28,81 mln zł netto.>>>>  

Vantage Development 

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy w kwocie 8,12 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Skarbiec TFI 

Decyzją rady nadzorczej do zarządu Skarbiec TFI został powołany Tomasz Stadnik, poinformowała spółka. Tomasz Stadnik obejmie w Skarbiec TFI funkcję wiceprezesa, dyrektora inwestycyjnego (CIO) odpowiedzialnego za departament zarządzania aktywami i zastąpi obecnego wiceprezesa Skarbiec TFI Piotra Kubę, podano także.>>>> 

BZ WBK  

Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja.>>>>  

PKN Orlen, Uniopetrol  

Nie ma podstaw, aby mniejszościowy akcjonariusz Uniopetrolu kwestionował decyzje zarządu i stanowisko większościowego akcjonariusza, tj. PKN Orlen, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. Walne zgromadzenie podejmie decyzję w tej sprawie w najbliższy wtorek, 21 czerwca.>>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) stworzy sieć biur obsługi klienta w galeriach handlowych w największych miastach w Polsce. W piątek taką placówkę otwarto w Krakowie, a do końca roku kolejne powstaną w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.>>>>  

Nowa strategia Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) zakłada 15 985 mln zł skumulowanej EBITDA w latach 2016-2022 wobec 14 739 mln zł w starej strategii, poinformował prezes Jarosław Wróbel. Zapowiedział także, że w spółce nie będzie redukcji zatrudnienia.>>>>   

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) przeznaczy 150 mln zł na podwyżki wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w latach 2016-18, poinformował prezes Jarosław Wróbel.>>>> 

Lotos 

Stan zaawansowania prac przy instalacji EFRA w Grupie Lotos, uwzględniając projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wynosi ponad 20%. Tym samym harmonogram został wyprzedzony o 3 pkt proc., podała spółka.>>>>  

MOL 

MOL Plc. dokonał nowego odkrycia ropy naftowej i gazu w zarządzanym przez koncern bloku TAL w Pakistanie, podała spółka.>>>>  

Metropolis 

Zarząd spółki Metropolis dokonał przydziału 50 000 obligacji serii B, tj. wszystkich, które były przedmiotem emisji, podała firma. Tym samym emisja obligacji doszła do skutku. Wartość nominalna objętych obligacji wyniosła 5 mln zł, podano także.>>>>  

Dom Development 

Dom Development zawarł z NDI Spółka Akcyjna umowę, której przedmiotem jest wybudowanie etapów 2 i 4 osiedla Moderna zlokalizowanego w rejonie ul. Malborskiej w Warszawie, podał deweloper. Wynagrodzenie w ramach umowy wynosi 73,69 mln zł netto.>>>>  

Orion Investment  

Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2,06 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,9 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Boryszew  

Eastside - Bis (spółka pośrednio zależna Boryszewa) ma porozumienie z podmiotem działającym w branży deweloperskiej dotyczące warunków sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 za ok. 100 mln zł, podał Boryszew.>>>>  

Colian 

Colian sp. z o.o. oraz Barry Callebaut Belgium NV podpisały umowę o współpracy, której przedmiotem jest określenie warunków kooperacji w zakresie wytwarzania i dostaw produktów czekoladowych do podmiotów Grupy Colian Holding, podał Colian, ujawniając opóźnioną informację. Umowa zakłada jednoczesne podpisanie umowy sprzedaży wyposażenia zakładu produkcyjnego Colian sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie nabywcą jest Barry Callebaut Belgium.>>>> 

ING Bank Śląski 

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na ING Bank Śląski z tytułu jej rozliczenia obejmuje 33,1 mln euro w gotówce, 12 030 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0,2553478580% kwoty, z zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja.>>>>  

JHM Development 

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczenie na dywidendę 2,08 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję wobec rekomendowanych wcześniej 0,02 zł na akcję, podała spółka.>>>>