Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka bez uwzględniania czynników sezonowych wyniosła zaś 34,0 mld euro wobec nadwyżki 31,3 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 32,3 mld euro - podał EBC. (PAP)