"Od 2009 r. Tomasz Stadnik był związany z PZU Asset Management, gdzie początkowo pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura papierów dłużnych i instrumentów pochodnych, następnie wiceprezesa zarządu i CIO odpowiedzialnego za obszar inwestycji, a od lipca 2015 r. – prezesa TFI PZU" - czytamy w komunikacie.

RN powierzyła Stadnikowi funkcję wiceprezesa zarządu z dniem 1 września 2016 roku, na okres do zakończenia wspólnej trzyletniej kadencji zarządu, kończący się z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skarbiec TFI za rok obrotowy 2017, podano także.

"Celem Skarbiec TFI jest pozyskanie klientów, którzy oczekują profesjonalnych rozwiązań inwestycyjnych, atrakcyjnych stóp zwrotu oraz niskiej zmienności, czy też ochrony przed stratą kapitału. Wierzymy, że Tomek Stadnik przyczyni się do rozwoju naszych kompetencji w tym zakresie" - powiedział prezes Marek Rybiec, cytowany w komunikacie.

W odrębnym komunikacie spółka podała, że Piotr Kuba złożył rezygnację bez podania przyczyny z pełnienia przez niego funkcji członka zarządu spółki z dniem 31 sierpnia 2016 roku.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.