"Nie można walczyć z ekstremizmem i fanatyzmem bez Rosji w tej wielkiej wspólnocie międzynarodowej" - przyznał Renzi w piątek podczas dyskusji w ramach 20. Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu.

Renzi kilkakrotnie mówił o potrzebie pełnej realizacji porozumień mińskich, przywołał przy tym łacińską zasadę "pacta sunt servanda" (umów należy dotrzymywać). Przy czym, jak podkreślał, wszystkie kraje, a nie tylko jeden, powinny podejmować wysiłki w kwestii tych porozumień.

>>> Czytaj też: 17 polskich projektów otrzyma wsparcie z funduszu "Łącząc Europę". Oto lista inwestycji