cena średnia zmiana
17.06 18.05
ON 4,25 zł +17 gr
PB95 4,51 zł +8 gr
LPG 1,60 zł bz

(PAP)