"Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. […] PWPW potwierdziła, że w dacie zawarcia niniejszego aneksu warunek zawieszający dotyczący zgody rady nadzorczej PWPW został już spełniony. Rada nadzorcza OPTeam wyraziła zgodę na zawarcie opisanego wyżej aneksu" – czytamy w komunikacie.

W ten sposób spełnione zostały kolejne warunki zawieszające przedmiotowej umowy sprzedaży emitentowi akcji spółki Polskie ePłatności należących do PWPW, podano również.

Aktualnie emitent posiada 50% akcji w spółce Polskie ePłatności, które uprawniają do 41,2% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

W połowie czerwca OPTeam złożył nową ofertę na zakup od PWPW pozostałych akcji Polskie ePłatności, reprezentujących 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, za 75 mln zł. Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.

Polskie ePłatności to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. Spółka została założona wspólnie przez OPTeam i PWPW.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)