Polski rynek budowlany zajmuje siódme miejsce pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Jednocześnie jak wynika z raportu Euroconstruct, jest jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie.

"W ciągu najbliższych pięciu lat sektor ten będzie się rozwijał ma stabilnym poziomie - przekonuje Jacek Kowalski dyrektor zarządzający w dyrekcji budownictwa ogólnego w spółce Strabag.

Jego zdaniem, w obecnych realiach rynkowych i przy coraz bardziej skomplikowanych technologicznie projektach kontrakty budowlane wygrywa się przede wszystkim pomysłami. "Inwestorzy wymagają, by wykonawcy, oprócz podania ceny, pokazali swoje własne pomysły i optymalizacje, które przyniosą oszczędności. Obok doświadczenia i know-how liczy się więc pomysłowość, która bardzo pomaga w trakcie negocjacji" - tłumaczy Kowalski. (PAP)