Kopex 

Grupa Kopex jest w trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej przy współpracy profesjonalnych doradców, podała spółka. Efekt wdrożenia programu restrukturyzacji grupy szacuje się na poziomie 80-110 mln zł oszczędności rocznie. Zarząd spółki spodziewa się ponadto konieczności zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego). >>>>  

Geo

Obligacje Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. o wartości 10 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek 21 czerwca, podała giełda. Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. będzie 191 spółką notowaną na Catalyst oraz 9 debiutem na tym rynku w 2016 roku. Oprocentowanie papierów wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 4,5% w skali roku. Data wykupu to 2 kwietnia 2019 r. 

KGHM Polska Miedź 

KGHM Polska Miedź podpisała dzisiaj umowę z China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021, podała spółka. Umowa ma charakter ramowy. >>>>  

Komputronik 

Komputronik odnotował 11,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/2016 r. (1 kwietnia 2015 - 31 marca 2016) wobec 20,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PKP Cargo 

Do terminalu przeładunkowego Grupy PKP Cargo w Warszawie wjechał pierwszy chiński pociąg kontenerowy pod nową, zjednoczoną marką "China Railway Express". Podczas wydarzenia obecni byli m.in. przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, prezydent Polski Andrzej Duda oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.>>>>  

Trans Polonia  

Przychody Trans Polonii wzrosły o 242% r/r do 16,8 mln zł w maju br., dzięki przejęciu Orlen Transport (OTP), podała spółka. >>>>  

Robyg 

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą – w ramach obiektów W1 i W2 osiedla Słoneczna Morena w Gdańsku, poinformowała spółka. W dwóch wielorodzinnych budynkach inwestycji powstanie 495 lokali.>>>>  

Kancelarii Medius 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła 23 czerwca jako dzień debiutu obligacji serii G Kancelarii Medius na rynku Catalyst, podała Giełda.>>>>  

Ghelamco Invest 

Ghelamco Invest zaoferuje w ofercie publicznej do 300 tys. obligacji serii PPH o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i cenie emisyjnej 99,66-99,86 zł za sztukę, podała spółka. Zapisy rozpoczną się 22 czerwca. >>>>  

Exillon Energy 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w maju br. wyniosło 3 316 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 330 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.>>>>  

Miraculum 

Miraculum dokonało przydziału 1 000 obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, podała spółka. >>>>  

ZUE  

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę ZUE, wartą 35,8 mln zł brutto, jako najkorzystniejszą w przetargu na prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże na odcinku Kościelniki – Podłęże, podało ZUE.>>>>  

Alior Bank 

Alior Bank zamierza sfinalizować nabycie wydzielonej części BPH w IV kwartale br., podano w prezentacji konferencyjnej.>>>> 

Alior Bank ocenia, że osiągnięcie w ciągu kilku lat aktywów na poziomie 100 mld zł zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia, "pozwoli na grę w pierwszej lidze" w sektorze bankowym, wynika z wypowiedzi prezesa banku Wojciecha Sobieraja.>>>>  

Emisja akcji Alior Banku na łącznie 2,2 mld zł nie tylko pozwala zwiększyć kapitalizację, ale w przyszłości przyczyni się do zwiększenia płynności, poinformowała prezes GPW Małgorzata Zaleska.>>>>  

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wprowadzenie do oferty funduszy inwestycyjnych w tzw. formule white label, poinformował bank. Nowe fundusze pod marką własną Banku Pocztowego pojawią się w ofercie w lipcu br., podano także.>>>>  

Kruk   

Zapisy na obligacje serii AB3 Kruka zostaną przeprowadzone od 22 do 28 czerwca br., a współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM, poinformowała spółka. Wartość oferty pięcioletnich obligacji wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie to WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,15 pkt proc., podano także. >>>>  

AmRest Holding 

Poza planami otwarcia 140 nowych restauracji w w 2016 r. oraz ewentualnymi akwizycjami AmRest Holding chce inwestować w platformę cyfrową, nowoczesne kanały sprzedaży oraz nowe formaty restauracji, poinformował dyrektor ds. strategii Wojciech Mroczyński. Celem spółki jest utrzymanie 20-proc. dynamiki wzrostu zysku EBITDA.>>>> 

JHM Development 

JHM Development wybuduje wielorodzinny budynek mieszkalny z 35 mieszkaniami przy ul. Kopernika w Skierniewicach, podała spółka. Rozpoczęcie budowy i sprzedaży mieszkań spółka planuje jeszcze w tym roku.>>>>  

ABM Solid 

ABM Solid podpisał umowę współpracy strategicznej z China Harbor Engineering Company (CHEC) na terenie Polski, Ukrainy i Gruzji, podała spółka. CHEC może rozważyć możliwości kapitałowego zaangażowania w ABM Solid.>>>>  

Vantage Development 

Vantage Development chce wybudować 620 mieszkań na działce we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 3 ha, na której zakup ma umowę przedwstępną, poinformowała spółka.Podpisanie umowy ostatecznej nastąpi w listopadzie br., podano także. >>>>  

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza zmiany w Regulaminie ASO NewConnect od 3 lipca, które wynikają m.in. z konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do przepisów rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR), podała giełda.>>>>  

Cognor   

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.>>>>  

K2 Internet 

Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

PGE, PGNiG, Energa 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG), podał Urząd.>>>>  

Torpol  

W toczącym się postępowaniu sądowym, w którym konsorcjum z Torpolem w składzie wnosi o zapłatę 89,3 mln zł przez zamawiających w projekcie Nowa Łódź Fabryczna, sąd wydał postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, podała spółka. Jednocześnie sąd wyznaczył czas trwania mediacji na 3 miesiące.>>>>