"Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 23 czerwca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 31 815 obligacji na okaziciela serii G spółki Kancelaria Medius S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDIUS00091" – czytamy w komunikacie.

Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności.

(ISBnews)