EFL 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating IDR Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) na poziomie 'A-' i rating krajowy na poziomie 'AA(pol)', podała agencja. Perspektywa ratingów jest pozytywna. Fitch potwierdził również rating wsparcia EFL na poziomie '1', podano w informacji. EFL to czołowy podmiot na polskim rynku leasingowym.

Kopex, Famur 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję przejęcia kontroli przez Grupę TDJ nad Grupą Kopex, podał Famur. "Otrzymanie powyższej zgody jest spełnieniem jednego z kluczowych warunków realizacji umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką zależną od TDJ, a Krzysztofem Jędrzejewskim - większościowym akcjonariuszem Kopex, przewidującej przejęcie kontroli nad większościowym pakietem akcji Kopex" – czytamy w komunikacie.

Rafako  

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 26,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.       

Bank Handlowy  

Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 611,486 mln zł, czyli 4,68 zł na akcję, podała instytucja. >>>>  

Selvita 

Selvita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym" o wartości całkowitej 14,34 mln zł netto do 2019 roku kwotą na poziomie 9,997 mln zł, podała spółka. "Celem projektu jest opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym, selektywnym mechanizmie działania. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na identyfikację białkowych celów molekularnych, markerów skuteczności i toksyczności oraz kompetentną selekcję pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, zostaną rozwinięte nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te, oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania" – czytamy w komunikacie. 

Idea Bank 

Idea Bank zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą ustanowienia zastawu finansowego na rzecz EBI na obligacjach skarbowych w celu zabezpieczenia wierzytelności EBI wynikających z umowy pożyczki spółki zależnej Idea Leasing, podano w komunikacie. Wartość zobowiązania spółki zabezpieczonego zastawem wynosi równowartość kwoty 50 mln euro. 

OPTeam 

Walne zgromadzenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) wyrazili zgodę na zbycie na rzecz OPTeam łącznie 14,19 mln akcji, stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za kwotę 75 mln zł, podał OPTeam. >>>>  

BOŚ 

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii U, rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) ustaliła cenę emisyjną akcji w wysokości 10 zł za jedną oraz postanowiła, że łączna liczba akcji oferowana inwestorom wyniesie 40 mln, podała instytucja.>>>> 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) z sukcesem zakończył proces budowy księgi popytu w ramach nowej emisji akcji. Celem banku było pozyskanie 400 mln zł i dużo wskazuje na to, że został on zrealizowany, poinformował ISBnews p.o. prezesa BOŚ Stanisław Kluza. W jego ocenie, sukces, który udało się osiągnąć w niesprzyjających warunkach rynkowych, daje zarządowi silny mandat do realizacji przyjętej strategii i wdrażania programu naprawczego.>>>> 

Cube.ITG 

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wybrał ofertę Cube.ITG jako drugą z trzech najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla COI, podała spółka. W przypadku zawarcia umowy ramowej COI będzie mógł udzielać spółce zamówień do kwoty 11,9 mln zł netto w ciągu 2 lat.>>>>  

ATC Cargo  

ATC Cargo podpisało porozumienie z Shanghai Poland China Trading Platform oraz polskimi eksporterami, stając się strategicznym i wyłącznym partnerem logistycznym tejże platformy handlowej i otworzyło nowe możliwości w zakresie obsługi eksportu do Chin, poinformował prezes ATC Cargo Artur Jadeszko.>>>>  

Bank Pocztowy 

Klienci detaliczni Banku Pocztowego mogą już korzystać z nowej usługi nadania przekazu pieniężnego MoneyGram, poinformował bank. Przekaz może zostać nadany w liczącej blisko 280 placówek sieci własnej Banku Pocztowego, podano także.>>>> 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

Rada nadzorcza spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, poinformowała spółka. Łączna wartość obligacji wyniesie nie więcej niż 1 mln zł, podano także.>>>> 

Torpol 

Torpol uczestniczy obecnie w ponad 30 otwartych postępowaniach przetargowych na roboty kolejowe w Polsce o łącznej szacunkowej wartości przekraczającej nawet 15 mld zł. Wartość portfela zleceń spółki wynosi obecnie ok. 0,6 mld zł netto, poinformował prezes Torpolu Grzegorz Grabowski.>>>> 

InPost 

InPost zrealizował 16 mln przesyłek dla sektora e-commerce od stycznia do maja br. Najpopularniejszym sposobem dostarczenia nadal jest Paczkomat InPost, ale wolumen usług kurierskich rośnie niemal równie szybko - o ponad 70% r/r. W czerwcu i lipcu wzrost przesyłek kurierskich powinien jeszcze przyspieszyć, a liczba przesyłek paczkomatowych powinna utrzymać stabilny przyrost, podał InPost. >>>>  

InPost wypowiedział umowy o świadczenie usług pocztowych z PKO Bankiem Polskim, PKO Bankiem Hipotecznym i PKO BP Finat, a jego spółka zależna - Polska Grupa Pocztowa (PGP) - wypowiedziała umowę z P4, podał InPost. Przyczyną wypowiedzenia umów był "brak ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania ich realizacji".>>>> 

Auto Partner 

Auto Partner odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Archicom   

Akcjonariusze Archicomu podjęli uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę 12,1 mln zł z zysku netto za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podała spółka. Ponadto zarząd uchwalił wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,4 zł na akcję.>>>> 

GPW 

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęli uchwałę dotyczącą przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 99 053 920,00 zł, która stanowi 80,11% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2015, przypadającego akcjonariuszom GPW, podała giełda. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,36 zł. >>>>  

Robyg

Grupa Robyg sprzedała już ponad 89% lokali w ramach 7/8 etapu Young City, poinformowała spółka. Dostępnych w sprzedaży zostało jeszcze ok. 34 mieszkań o powierzchni 36-77 m2.>>>> 

Ronson

Ronson planuje wprowadzić do sprzedaży w lipcu 233 lokale w ramach I etapu projektu Miasto Moje w Warszawie, zaś rozpocząć jego budowę - w sierpniu br., podała spółka.>>>> 

Orange Polska 

W zasięgu światłowodów Orange Polska znajduje się obecnie 1 mln gospodarstw domowych. Do końca 2016 r. ich liczba ma wzrosnąć do 1,5 mln, a do 2018 r. do 3,5 mln. >>>>  

P.A. Nova 

P.A. Nova Invest Wilkowice - spółka zależna P.A. Nova - zawarła umowę w formie aktu notarialnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wilkowicach na rzecz KIM Poland, podała spółka. Wartość transakcji to 5,32 mln euro netto.>>>> 

Labo Print

Labo Print rozpoczął rozmowy w sprawie możliwości dokonania inwestycji w akcje spółki przez inwestorów branżowego i finansowego z siedzibą w Unii Europejskiej, podał Labo Print. Inwestor branżowy nie należy do liderów branży ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce.>>>>  

PHN 

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydowali o przeznaczeniu 19,62 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,42 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Bank Millennium  

Moody's Investors Service potwierdził długo- i krótkoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium na poziomie odpowiednio: Ba1 i Not Prime, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. >>>> 

Polimex-Mostostal 

Naftoremont-Naftobudowa, spółka wchodząca w skład Grupy Polimex-Mostostal, podpisała umowę z Grupą Lotos na wykonanie prac remontowych instalacji technologicznych. Wartość umowy to prawie 25 mln zł netto, podał Polimex.>>>>