"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 21 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2015 w łącznej wysokości 12 104 628,12 zł na wszystkie akcje spółki w liczbie 23 278 131 akcji, tj. 0,52 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 28 czerwca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 12 lipca 2016 roku.

"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 9 311 252,40 zł na wszystkie akcje spółki w liczbie 23 278 131 akcji, tj. 0,40 zł na 1 akcję" - czytamy dalej.

Dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest 28 czerwca 2016 roku, a dniem wypłaty zaliczki jest 5 lipca 2016 roku, podano także.

Archicom odnotował 25,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 21,3 mln zł wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Archicom to deweloper realizujący projekty mieszkaniowe i biurowe we Wrocławiu. W 2015 r. sprzedał 611 mieszkań. Jest notowany na GPW od marca 2016 r.

(ISBnews)