GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -1,4 pkt w czerwcuWarszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w czerwcu br. na poziomie minus 1,4 pkt wobec minus 1,1 w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16,6% (przed miesiącem odpowiednio: 16,2% i 17,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej negatywne niż w ostatnich miesiącach. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej pozytywne od formułowanych w maju, przy nie zmieniających się korzystnych przewidywaniach dotyczących sytuacji finansowej" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 25,6% (przed rokiem 24%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich trzech miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też GUS.

Urząd zwrócił też uwagę, że od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (71,2% w czerwcu 2013 r., 76,1% rok później). W czerwcu br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. (78,1% w czerwcu br., 77,8% przed rokiem).

"W czerwcu 14% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75,1% jako wystarczające, a 10,9% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14,2%, 74,5%, 11,3%)" - czytamy dalej.

(ISBnews)