"W czerwcu 2016 r. bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu, natomiast przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się" - napisał urząd statystyczny w komunikacie.

Zgodnie z danymi GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -6,5.

"Wartości składowych wskaźnika zmieniły się w sposób zróżnicowany. Pogorszyły się oceny dotyczące możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek odpowiednio o 2,9 pkt proc.; 2,2 pkt proc. i 0,3 pkt proc.). Poprawiły się natomiast oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 3,7 pkt proc. i 2,6 pkt proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Zaznaczono, że w porównaniu do czerwca 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,9 pkt proc.

Natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 2,0 pkt proc. w stosunku do maja i ukształtował się na poziomie -9,7. GUS zaznaczył, że dla wszystkich składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem.

"Największy spadek dotyczył możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 3,8 pkt proc. i 2,2 pkt proc.). W czerwcu br. WWUK osiągnął wartość o 2 pkt proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r." - dodano.

Zgodnie z informacjami GUS obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.(PAP)