Marciniak, kandydat na ambasadora RP w Moskwie, jest politologiem, sowietologiem i rosjoznawcą. Kieruje Katedrą stosunków międzynarodowych w Akademii Ignatianum w Krakowie, wykłada w Studium Europy Wschodniej Instytutu Orientalistycznego UW.

Do 2012 r. był profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie kierował Zakładem Porównawczych Badań Postsowieckich. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie politologii uzyskał na podstawie rozprawy "Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej". Był członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

Wiceminister SZ Marek Ziółkowski poinformował, że zakończenie misji w Moskwie przez Pełczyńską-Nałęcz wynika z wcześniejszych ustaleń. "Ona sama to potwierdziła i potwierdziłem to także w dokumentach ministerstwa, że rzeczywiście jej kontrakt jest na dwa lata. Ona to potwierdzała wielokrotnie, że chce zakończyć pracę w placówce w końcu lipca tego roku" - powiedział.

Komisja w środę jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała także kandydatów na ambasadorów RP: Wielkiej Brytanii - Arkadego Józefa Rzegockiego, Serbii - Tomasza Niegodzisza i przy OECD - Aleksandra Surdeja. (PAP)