W jego ocenie, sukces, który udało się osiągnąć w niesprzyjających warunkach rynkowych, daje zarządowi silny mandat do realizacji przyjętej strategii i wdrażania programu naprawczego.

"Zbudowanie księgi popytu oceniam jako sukces, szczególnie w kontekście zdarzeń w Polsce oraz na świecie. Najważniejszym jest oczywiście kwestia niepewności wokół Brexitu, ponieważ rynek zwykle wchodzi w nowe inwestycje dopiero po wyjaśnieniu się wszelkich zagrożeń, a nie w okresie największych zawirowań" - powiedział Kluza w rozmowie z ISBnews.

W ocenie prezesa, wyzwaniem jest także nadal niewyjaśniona kwestia ustawy frankowej - czyli tematu, który dotyczy całego systemu bankowego. Przy organizowaniu tej emisji były także bardziej prozaiczne przeszkody.

"Dzisiaj analityków, inwestorów i opinię publiczną bardziej absorbują wydarzenia piłkarskie niż inwestycyjne, a dodatkowo jesteśmy tuż przed wakacjami i sporo ludzi jest już myślami na urlopach. Biorąc to wszystko pod uwagę, skala wyzwań stojących przed BOŚ była rzeczywiście niemała" - podkreślił Kluza.

Prezes zapewnił, że podmioty, które zapowiedziały udział w podniesieniu kapitału banku wywiązały się ze swoich z deklaracji. Pojawili się także nowi, potencjalni akcjonariusze banku.

"Było sprawą oczywistą, że przy tak dużej emisji uczestnikami będzie więcej podmiotów, niż te, które wcześniej komunikowały swoje zainteresowanie. Ponieważ jednak jesteśmy dopiero na etapie przydziału akcji, nie mogę ujawnić więcej szczegółów" - zaznaczył prezes.

Kluza poinformował jedynie, że zainteresowanie nowych podmiotów było spore, a złożone przez nich oferty są różne - od dużych, po mniejsze pakiety akcji. Dalsze informacje zostaną jednak podane do publicznej wiadomości później.

"Musimy poczekać do ostatecznego zamknięcia emisji. Niemniej powodzenie oferty bardzo pozytywnie wpłynie na bank oraz zarząd, który otrzymał od rynku mocny mandat na kolejne etapy realizacji strategii oraz wdrażania programu naprawczego" - podsumował Kluza.

Pod koniec maja br. zarząd BOŚ podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. Wcześniej, bo jeszcze w kwietniu, akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego BOŚ realizowane jest w ramach niepublicznej oferty emisji akcji. W środę, 21 czerwca, bank poinformował, że doszło do zakończenia budowania księgi popytu na akcje serii U oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji w wysokości 10 zł za każdą. Łączna liczba akcji oferowanych inwestorom wyniesie 40 mln.

Wcześniej, bo już na początku czerwca 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), główny akcjonariusz BOŚ, zapowiedział, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i że zamierza utrzymać swój dominujący poziom zaangażowania w akcjonariacie BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)