"Spółki Skarbu Państwa muszą poszukiwać współpracy między sobą. To buduje polską gospodarkę i jej konkurencyjność. Mam nadzieję, że zaszczepiamy współpracy, która ma polegać na budowaniu synergii" - powiedział minister skarbu Dawid Jackiewicz podczas uroczystości podpisaniu kontraktu.

Grupa Azoty podpisała z PKP Cargo kontrakt ramowy, a jej spółki zależne podpisały szczegółowe umowy wolumenowe.

Umowa z PKP Cargo obejmuje przewóz 60% wolumenu towarów Grupy Azoty.

"Nie wszystko powinno być u jednego przewoźnika ze względów strategicznych. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z naszym partnerem strategicznym, ale w naszym interesie jest dostęp do rynku" - powiedział prezes Grupy Azoty Mariusz Bober dziennikarzom.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy PKP Cargo przetransportowało dla Grupy Azoty 3,5 mln ton towarów.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9%% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)