"W przypadku Tiger, Fitness Club S4 i Zdrofit to umowy ostateczne, a w przypadku Calypso Fitness to list intencyjny, co oznacza prowadzenie negocjacji do zawarcia umowy ostatecznej. Będzie tu [przy Calypso] potrzebna zgoda UOKiK, ale spodziewamy się, że wszystkie transakcje zamkną się w tym roku" - powiedział Mędza podczas konferencji prasowej.

"Będziemy mieli - po transakcjach - 95 klubów w 6 firmach, co stanowi ok. 4% rynku polskiego pod względem ich liczby. Liczba 100 klubów jest jak najbardziej osiągalna w tym roku, bo każda sieć ma swoje plany, mogę powiedzieć, że liczba 95 się w tym roku jeszcze zwiększy" - dodał.

Mędza podkreślił, że rynek klubów fitness pozostaje - obok kart sportowych - przedmiotem strategicznego zainteresowania spółki, która przez cały czas przygląda się wszystkim podmiotom na nim obecnym pod kątem możliwości akwizycyjnych. "Wybieramy model, polegający na budowaniu strategii tak, że mamy zarówno twarde aktywa, jak i produkty" - wyjaśnił.

Spółka widzi też szanse na dalszy dynamiczny wzrost liczby wydawanych kart Multisport.

"Benefit Systems miał 677 tys. kart Mulitsport na koniec I kwartału, co oznaczało ponad 100 tys. więcej użytkowników r/r. Obserwując to, co się udawało do tej pory - kilkunastoprocentowe tempo wzrostu - wierzymy w dalszy szybki wzrost. Trend na rynku i zainteresowanie produktami to podstawy, by dobre tempo wzrostu utrzymać" - powiedział Mędza.

Dodał, że oferta Multisportu w najbliższym czasie poszerzy się na stałe o systemy rowerów miejskich w 12 miastach (7 tys. pojazdów) i program wakacyjny, obejmujący np. baseny na otwartym powietrzu, ścianki wspinaczkowe, siatkówkę plażową.

Benefit Systems zawarł 3 umowy dotyczące nabycia udziałów w sieciach klubów fitness - Zdrofit, Fitness Club S4 i Tiger. Sieci te mają łącznie 35 obiektów sportowo-rekreacyjnych w całym kraju. Zawarte umowy dotyczą nabycia w pierwszym etapie transakcji 30% udziałów w spółkach Fitness Club S4 i Tiger oraz zwiększenia udziału w spółce Zdrofit z 28% do poziomu 55%. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie 22,4 mln zł. Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami, Benefit Systems uzyskał prawo do zwiększenia swoich udziałów we wszystkich tych podmiotach do poziomu 100% w okresie najbliższych 4 lat. Dodatkowo spółka podpisała list intencyjny z siecią Calypso, na podstawie którego podejmie negocjacje dotyczące zwiększenia ilości udziałów w Calypso Fitness SA o 50,1% do poziomu 83,4%. Wartość tej inwestycji wyniesie 81,3 mln zł, z czego 27,5 mln zł będzie płatne gotówką, a pozostała część akcjami Benefit Systems.

Największą spółką jest Calypso Fitness, z przychodami na poziomie 60 mln zł w 2015 r. i 6 mln zł zysku. Fitness Club S4 miało 14 mln zł przychodów, a Tiger 6 mln. Dwie ostatnie sieci wg słów członka zarządu także "są zyskowne".

Podsumowując, Mędza poinformował że nabycia "nie zmieniają polityki spółki, jeśli chodzi o podział zysku".

Zgodnie z przyjętą przez zarząd 10 lutego br. polityką dystrybucji zysków do akcjonariuszy na lata 2016-2019, spółka powinna przeprowadzić skup akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne spółki oraz spółek grupy kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)