Ronson Europe  

Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, wobec 0,04 zł rok temu, podała spółka. Według dyrektora finansowego Tomasza Łapińskiego trend zwiększania wysokości dywidendy rok do roku może zostać utrzymany także w przyszłym roku. >>>>  

PZU 

Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podała spółka. >>>>  

Agora  

Akcjonariusza Agory zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 35,7 mld zł na dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Action 

Akcjonariusze Action zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 16,9 mln zł na dywidendę, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>   

Kruk 

Grupa Kruk zakończyła negocjacje i podpisała umowę zakupu portfela wierzytelności od włoskiego banku Monte dei Paschi di Siena o wartości nominalnej 350 mln euro (ok. 1,5 mld zł), obejmującej około 40 tys. spraw konsumenckich. Kwota transakcji wyniosła 51 mln euro (ok. 222 mln zł), podał Kruk. To drugi portfel nabyty przez Grupę Kruk na rynku włoskim. >>>>  

GPW 

Nowe władze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie chcą pobudzić do życia powołany dwa lata temu Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) i zaprosić do współpracy Polski Fundusz Rozwoju (PFR), podała "Rzeczpospolita". Partner jest potrzebny Giełdzie przy ewentualnym tworzeniu polskiej agencji ratingowej. >>>>  

Dębica 

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 39,48 mln zł, tj.2,86 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka. >>>>  

Master Pharm 

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 4,085 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka. >>>>  

Mercor   

Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 lipca o przeznaczeniu 7,99 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,51 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. >>>>  

Ergis   

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 6,31 mln zł na dywidendę, czyli 0,16 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Rada nadzorcza zaakceptowała wniosek zarządu i upoważniła go do nabycia przez Ergis linii do produkcji wielowarstwowej oraz poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z tą inwestycją w łącznej kwocie do 30 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Voxel 

Akcjonariusze Voxel zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2015 w łącznej wysokości 5,77 mln zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>  

Awbud 

Awbud podpisał z Tymbark-MWS z Grupy Maspex kontrakt na budowę centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 24,9 mln zł netto. >>>>  

Magellan  

Mediona ogłosiła przymusowy wykup 125 625 akcji Magellana, stanowiących 1,8694% liczby głosów w spółce, po 68 zł za akcję, podał pośredniczący w wykupie Trigon Dom Maklerski. Dzień wykupu to 30 czerwca br. >>>>  

Mercor 

Po przejęciu węgierskiej Dunamenti Tuzvedelem, Mercor ocenia, że model rozwoju przez akwizycje zagranicznych spółek tej wielkości jest optymalny i kontynuuje przegląd potencjalnych celów. Spółkę interesuje kierunek Europy Północnej i Zachodniej, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  

Midven 

Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania wybranych projektów ze swojego portfela, poinformował prezes Andrzej Zając. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie inwestycji w platformę B2B. >>>> 

PCC Exol 

PCC Exol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii A1, poinformowała spółka. W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 200 tys. obligacji serii A1 po cenie emisyjnej równej 100 zł, złożono 461 zapisów na 497 256 obligacji, podano także. >>>> 

Vantage 

Vantage wprowadził do oferty 56 mieszkań w ramach inwestycji Dom Saski w Warszawie, poinformowała spółka. Oddanie do użytku mieszkań o powierzchni 39-110 m2 zaplanowano na IV kw. 2017 r., podano także. >>>> 

Polska Grupa Odlewnicza 

Polska Grupa Odlewnicza (PGO) uruchomi program emisji obligacji na łączą kwotę do 100 mln zł, podała spółka. Program może być realizowany do 30 czerwca 2019 r. >>>>  

IMS 

Po zakończeniu zbywania przez IMS akcji własnych, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za 2015 rok wynosi 33 499.899 sztuk, natomiast wartość dywidendy za 2015 rok wynosi 7 704 976,77 zł (23 grosze/akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że wysokość wypłacanej dywidendy stanowić będzie maksymalną wartość określoną w uchwale ZWZ, podano także. >>>>   

Orion Investment 

Orion Investment wyemitował w ramach oferty prywatnej 80 tys. obligacji serii B o łącznej wartości emisyjnej 8 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest zakup gruntów, na których grupa planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich. >>>>  

Reino Dywidenda Plus 

Oferta publiczna Reino Dywidenda Plus, w której spółka chce pozyskać od 50 do 300 mln zł rozpoczęła się wraz z publikacją prospektu. Zgodnie z nim spółka zamierza przekazać do publicznej wiadomości przedział cenowy lub cenę maksymalną 1 lipca i w tym samym dniu rozpocząć budowę księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.>>>> 

Netmedia  

eTravel - spółka zależna Netmedia - uzgodniła warunki nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży turystycznej, działającej w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych za 14 mln zł, podały Netmedia. >>>>  

Erbud 

Erbud zawarł umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji swojej spółki zależnej Budlex na rzecz Holdinvest 1 za kwotę 45 mln zł, pomniejszoną o kwotę równą wypływowi aktywów określonych w umowie, podała spółka. >>>>