"Kolejny duży portfel nabyty we Włoszech potwierdza nasze ambicje na tym rynku, a także jego ogromny potencjał. Zamknięcie transakcji z jednym z najdłużej działających banków na świecie a jednocześnie jednym z największych we Włoszech, jest dużym krokiem milowym w budowie naszej pozycji nie tylko w samych Włoszech, ale w całej Europie" – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z umową, cena za pakiet wierzytelności zostanie zapłacona w terminie do 28 czerwca 2016 r.

Na początku listopada 2015 roku Kruk założył dwie spółki we Włoszech, Kruk Italia oraz ItaCapital z siedzibą w Mediolanie. Przedmiotem działalności Kruk Italia jest zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie oraz własnymi, nabytymi przez Grupę, na terenie Włoch. Natomiast ItaCapital jest spółką sekurytyzacyjną, której działalność obejmuje przede wszystkim inwestowanie w wierzytelności. W grudniu 2015 Kruk nabył pierwszy portfel wierzytelności od UBI o wartości nominalnej 82 mln euro tj. 350 mln zł, przypomniano.

"Rynek włoski należy do tych o największym potencjale w Europie. Już dziś widzimy, że może on być silnym motorem napędowym dla wzrostu naszych wyników w przyszłości. Nabycie drugiego dużego portfela wierzytelności w tak krótkim czasie uznaję za ogromny sukces naszego modelu biznesowego, a także dowód na wysoką efektywność całego zespołu" - podsumował Krupa.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)