"Decyzja zarządu PKP Cargo o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzedzona była głęboką analizą zasadności realizacji transakcji nabycia aktywów kolejowych KolTrans i ZCP Euronaft. Decyzja podyktowana jest szeregiem zidentyfikowanych czynników ryzyka dla PKP Cargo wynikających z realizacji umów, w odniesieniu do przyszłości rynku, stosunku strony społecznej do zmiany właściciela aktywów oraz przedłużającego się postępowania przed UOKiK i oczekiwaniem na zgodę prezesa UOKiK na koncentrację" – czytamy w komunikacie.

W połowie listopada ub.r. PKP Cargo podało, że kupuje od PKN Orlen udziały Orlen KolTrans za 192,2 mln zł oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia (ZCP Kolej) za kwotę 59,4 mln zł. Transakcja była warunkowa.

Spółki Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia działają na rynku przewozów paliw i chemikaliów. Przewożą ponad 40% produktów wytwarzanych przez PKN Orlen, głównie do terminali paliwowych i zakładów chemicznych. Orlen KolTrans i Euronaft utrzymują stabilny, w sumie około 2,5-procentowy udział w polskim rynku, liczony pracą przewozową, podało wtedy PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej

>>> Czytaj też: Nietypowy transport. PKP Cargo wozi pociągi Flirt z Polski na Węgry