"Jeśli chodzi o model działania Polskiego Funduszu Rozwoju, to jesteśmy bardzo otwarci. Zapraszamy różnych przedsiębiorców z różnych branż. Będziemy na pewno realizowali projekty, które są takie flagowe, sztandarowe, istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale zapraszamy również średni biznes. Mamy dedykowane instrumenty, czy w postaci gwarancji, czy kredytów, czy kapitału również dla mniejszych przedsiębiorstw. Mogą to być również często projekty realizowane we współpracy z firmami zagranicznymi" - powiedział.

Dodał, że nie zawsze PFR będzie chciał działać "bezpośrednio". "To znaczy, nie zawsze Polski Fundusz Rozwoju będzie inwestował bezpośrednio w dane przedsięwzięcie. Chcemy w maksymalnym stopniu działać za pośrednictwem też sektora finansowego, będąc uczestnikiem innych funduszy inwestycyjnych, czy dystrybuując system gwarancji, tak jak np. gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku, aby zasięg tych instrumentów i ich efektywność była jak najlepsza" - powiedział.

Borys: będziemy współpracować z europejskimi bankami przy dużych inwestycjach

więcej
Wideo

Dodał, że PFR zakłada współpracę również z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). "Mamy dużą platformę - w ramach Planu Junckera - funduszu inwestycji strategicznych. Myślę, że będzie to dotyczyło głównie dużych inwestycji infrastrukturalnych. W ramach grupy PFR mamy kilka segmentów; jest to segment przedsiębiorstw, jest to segment samorządów i infrastruktury. Wydaje mi się, że zwłaszcza w obszarze samorządów i infrastruktury ta współpraca z międzynarodowymi instytucjami może być najlepsza. Mówimy tu o dużych, skomplikowanych projektach, wymagających instrumentów kapitałowych czy kredytowych" - powiedział.

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (nazywany też planem Morawieckiego) to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego kraju na najbliższe 25 lat; chodzi o bardziej solidarny, zrównoważony rozwój, dlatego plan ma tworzyć warunki do inwestowania nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach.

Jego celem jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i stworzenie mocnych impulsów do rozwoju m.in. poprzez mobilizowanie kapitału do udziału w dużych przedsięwzięciach przemysłowych.

W związku z tą inicjatywą, w kwietniu, na bazie dotychczasowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, utworzony został Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który ma być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację planu. Fundusz ma integrować takie instytucje jak m.in.: KUKE SA, BGK, PARP, PAIiIZ, ARP.