Apelujący chce dopuszczenia przez sąd dowodu z przesłuchania świadków oraz zmiany niekorazystnego wyroku i uwzględnienie w całości powództwa, ewentualnie o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w I instancji - poinformowało PAP biuro prasowe Sądu Okręgowego w Białymstoku.

To przed tym sądem w marcu zapadł wyrok w pierwszej instancji, oddalający powództwo samorządu województwa podlaskiego, o zapłatę 1,9 mln zł przez konsorcjum dwóch firm, które wygrało przetarg na przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Na podstawie przygotowanych przez konsorcjum dokumentów, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała pozytywną decyzję środowiskową ale po protestach ekologów uchyliła ją w styczniu 2011 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

GDOŚ uznała m.in., że w raporcie nie było analiz dot. oddziaływania lotniska na obszary Natura 2000.

Gdy decyzja została uchylona, zarząd woj. podlaskiego wystąpił do sądu z żądaniem zwrotu pieniędzy od konsorcjum, bo w jego ocenie doszło do nienależytego wykonania umowy. Cywilny proces był zawieszony przez kilka lat (w tym czasie w osobnym trybie trwały postępowania administracyjne), a po wznowieniu procesu sąd powództwo oddalił.

Pozwane konsorcjum od początku stało na stanowisku, że nie dano mu szansy na poprawienie raportu i nie wskazano, co miałoby poprawić. Uważało też proces za przedwczesny; procedura wydania decyzji środowiskowej nie była bowiem jeszcze ostatecznie zakończona odmownie, a już do sądu trafił pozew.

Obok trwającego sporu z konsorcjum i w czasie, gdy procedury związane z jego raportem nie zakończyły się jeszcze prawomocnie, w 2010 r. zarząd województwa ogłosił kolejny przetarg na przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko wybranych lokalizacji przyszłego lotniska regionalnego. Wygrała go inna firma i przygotowała taki raport.

Ostatecznie jednak samorząd w 2014 roku z budowy lotniska zrezygnował, bez względu na jego lokalizację. Uznał taką inwestycję za nieopłacalną. Chodziło też o to, że w obecnym unijnym budżecie nie ma pieniędzy na dofinansowanie takich inwestycji jak lotniska regionalne.

Sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny w Białymstoku. (PAP)