"Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii U zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów" - podano w komunikacie. 

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła 40 000 000 akcji serii U. Cena emisyjna wyniosła 10 zł za jedną akcję. Stopa redukcji - nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej, podano także.  

"Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 400 000 000 zł" - podano także.

Pod koniec maja br. zarząd BOŚ podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. Wcześniej, bo jeszcze w kwietniu, akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego BOŚ realizowane jest w ramach niepublicznej oferty emisji akcji. W środę, 21 czerwca, bank poinformował, że doszło do zakończenia budowania księgi popytu na akcje serii U oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji w wysokości 10 zł za każdą. Łączna liczba akcji oferowanych inwestorom wyniesie 40 mln.

Wcześniej, bo już na początku czerwca 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), główny akcjonariusz BOŚ, zapowiedział, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i że zamierza utrzymać swój dominujący poziom zaangażowania w akcjonariacie BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)